Uvirkelighetslitteratur

Yan Lianke: The Explosion Chronicles Grove Press. USA


Forfattere over hele kloden ville slite med å gjenskape det som skjer i Kina på en troverdig måte. 

Novelist & book reviewer.
Email: gregnidaros@hotmail.com
Publisert: 2017-06-15
        The Explosion Chronicles
Forfatter: Yan Lianke
Grove Press, USA

Nylig meldte The Guardian at kommunistpartiets sentralkomité planlegger en ny økonomisk sone 100 km sørvest for Beijing – Xiongan New Area, et byområde som vil bli nesten tre ganger så stort som New York. En flunkende ny kinesisk megaby er med andre ord på gang. Og som Yan Lianke poengterer i etterordet til romanen The Explosion Chronicles, er det ingen steder der skillet mellom virkelighet og fiksjon er mer utydelig enn i dagens Kina: «As the entire world stares incredulously at contemporary China’s miraculous transformation, the nation’s authors feel they have reached a point where literature can no longer reflect reality.» Dette problemet gjelder ikke bare for kinesiske forfattere, sier han: Skribenter over hele kloden ville slite med å gjenskape det som nå skjer i Kina på en troverdig måte.

Liankes løsning på problemet er det han kaller mytorealisme, en litterær skrivepraksis der man bruker en rekke nyskapende teknikker for å avsløre og vise en ellers usynlig dimensjon under den fattbare virkeligheten. Dette virker både selvfølgelig og samtidig nokså pretensiøst – for det å avsløre og vise frem skjulte dimensjoner er vel det alle gode og viktige romaner gjør.

Teorien får litt mer substans når Lianke viser til Kafka (særlig Forvandlingen) og Gabriel García Márquez’ magiske realisme som to viktige forutsetninger for mytorealismen. Men best belegg for teorien finner man i Liankes foreliggende roman. Den handler om Kinas pågående forvandling, som utspiller seg tilsynelatende på sparket og uten noen klar plan, men likevel grundig, dyptloddende og med en ekstrem effektivitet.

Byen er både et livgivende, dynamisk fenomen og en truende, destruktiv kraft, et mirakel som balanserer mellom suksess og fiasko, triumf og undergang.

Blandet stil. Utgangspunktet er landsbyen Explosion oppe i Baloufjellene i Henanprovinsen, en region forfatteren har lagt handlingen for flere av sine romaner til. Etter århundrer med dynastier og regimer som kommer og går, overlever den lille landsbyen også utrenskningene under Mao Zedongs kulturrevolusjon på 1960- og -70-tallet. Deretter tar den del i Deng Xiaopings store reformer og moderniseringer innen industri og økonomi utover 1980- og -90-tallet, noe som etter hvert forvandler det lille stedet til en pulserende ansamling av storbyer, en såkalt megalopolis. Og som navnet antyder er Explosion både et livgivende, …

Abonnement kr 195/kvartal

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


       

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)