Utruleg!

KOMMENTAR: Øvinga Joint Viking 2021 er spenningsdrivande i ein «ny kald krig».

(Translated from Norwegian by Google Gtranslate)

Nok ei gong har me nå denne årlege store vinterøvinga i landet. Dette året heiter militærøvinga Joint Viking 2021 og omlag 3000 allierte soldatar deltar, frå USA, Storbritannia, Nederland og Tyskland. Til saman skal omlag 10.000 soldatar delta på øvinga, som vil gå føre seg i Nordre Nordland og Troms.

Eg kan meine heilt til eg «stupar» at eg er i mot slike øvingar og at dei er meir spenningsdrivande i ein «ny kald krig», enn dei er naudsynte for eit heimeforsvar. Og at øvingar som denne er meiningslaus bruk av pengar og skadeleg for miljø og natur. Dette kan eg hevde til “Dovre fell”, utan å verte høyrt. Det er som om eg vert slengt i Lofotveggen, eg kjem ikkje gjennom fjellet, eg dett ned som ei daud antikrigssild! Likevel, gjev eg ikkje opp. Difor tek eg og stadig fleire i Noreg oppatt og oppatt antikrigsbodskapen om nedrustning, ikkje opprustning – avspenning, ikkje fiendeskaping – kjærleik, ikkje hat!

Øvingar som denne er meiningslaus bruk av pengar og skadeleg for miljø og natur.

Så kjem noko anna viktig inn i denne vinterøvinga dette året: Koronapandemien! Ikkje før eg har lese ferdig artiklar om Joint Viking 2021, så kjem dei først meldingane om koronasmitta soldatar, 15 frå USA. I skrivande stunde er talet på alle smitta soldatar over 50. Massetesting av dei allierte styrkane forseinkar testsvara til sivile, testane må gjennom samme laboratorium. Dei smitta vert haldne isolerte, sjølvsagt, men det er ikkje poenget: Er det noko me borgarar har fenge råd/påbod om så er det å passe på smittevernreglar, vera heime, ha minst mogleg med vitjingar, avgrense eller ikkja ha møter/tilstellningar i det heile teke. Dei fleste av oss føljer dette, sjølvsagt gjer me det. Me, alle er tydelegvis ikkje likeverdige under sola sine strålar, i alle fall ikkje i høve dei militære.

No held eg på å steile, merkar eg når eg skriv dette. Eg er fly forbanna (for å seie det mildt..) på dette «Joint Viking-unntaket». Ikkje berre er det spenningsdrivande, men i høgste grad også smittedrivande! Me andre «lovlydige» borgarar sit «innesperra», mens forsvar, verfts- og industribaronane får unntak så det syng etter. Det er demokratisk kjempeurettvist!

- annonse -

Når eg høyrer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sei at me treng å trene på forsvar av Noreg og at det er like viktig under koronapandemien som elles, må eg spørje: Trur verkeleg han og militærleiinga at Russland kjem til å invadera oss viss me ikkje har øvd på dette eit år (eller i framtida)?

Det forsvaret burde gjort heilt og fullt i staden er å forsvare oss mot koronaen, ved m.a. å vera på alle grensestasjonar, flyplassar og hamner. Det hadde vore FORSVAR det! Ikkje drive slike allierte øvingar me veit mest er på USA/Nato sine premissar, der hovudfienden er Russland, og hevde det berre er for Noreg sin del. For ein feilslutnad!

Ivar Jørdre
Jørdre leder Aksjonskomiteen mot NATO-øvinga Trident Juncture 18. Han er også lagsleiar i Raudt Bergen Vest.

En landbrugsklynge – et topmoderne industrielt kompleks

MAD: Problemet er adgangen til mad. Alle skal spise for at leve. Skal vi spise, må vi købe. For at købe, må vi arbejde. Vi spiser, fordøjer, og skider.

Dydens diktatur

KINA: Kinas kommunistparti praler i dag med, at det er i stand til at genkende enhver af landets 1.4 milliarder borgere inden for få sekunder. Europa må finde alternativer til den stigende polarisering mellem Kina og USA – mellem et statsligt overvågende diktatur og den liberalistiske individualismes hensynsløse selvudlevelse. Måske en form for anarkistisk samfundsorden?

Protest kan koste deg livet

HONDURAS: Nina Lakhanis farlige søken etter sannheten bak drapet på miljøaktivisten Berta Cáceres ender opp i flere spørsmål enn svar.

Det kulturelle bindemiddelet

ROMAN: DeLillo iscenesetter en slags allmenn, paranoid tilstand, en mistenksomhet som har global rekkevidde.

Kreativ ødeleggelse

SØPPEL: Norge er ikke rigget for tekstilsortering. Selv om vi sorterer søppel, er vi ikke i nærheten av steder i Japan, som kan resirkulere i 34 ulike kategorier. Der er målet at kommunene ikke sitter igjen med noe avfall – og uten søppelbiler!

Kontrollsamfunnet og det uregjerlige

SENMODERNE: Mennesker i dag får mer og mer kontroll over omgivelsene – men mister kontakt med verden. Hvor går grensen for målinger, kvalitetssikringer, kvantifiseringer og byråkratiske rutiner?
- Advertisement -

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte