Utrop og Ny Tid blir samboere

De to mangfoldige ukeavisene Utrop og Ny Tid flytter sammen. - Del av en trend, mener medieforsker.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 18.02.2013

Flytting. På 60-årsdagen til Ny Tid, hvori opptatt Orientering, den 19. februar blir det offentlig:


De to uavhengige avisene Utrop og Ny Tid flytter sammen i Oslo sentrum. Det skjer innen 1. mars 2013, da Utrop flytter til samme adresse som Ny Tid – i Rosenkrantz’ gate bak Det norske teater. Begge redaktørene understreker at det er husleie og administrative kostnader det skal deles på, mens de to avisenes profil og redaksjonelle selvstendighet forblir som før.

– Hensikten vår er først og fremst å leie Ny Tids lokaler, sier ansvarlig redaktør i Utrop,

Majoran Vivekananthan.

Han startet opp den flerkulturelle avisa Utrop som nettportal i 2001. I 2004 kom den første papirutgaven, som nå utkommer hver tredje uke, mens Utrop TV startet for et par år siden. Utrop kommer nå også med ukentlig som e-avis. Vivekananthan utelukker ikke et ønske om økende markedssamarbeid i fremtiden, men presiserer at det eneste planlagte utbyttet for Utrop så langt er lavere leiekostnader. Både Ny Tid og Utrop står i dag utenfor de store mediehusene og har idealistiske eiere.

Redaktør i ukeavisa Ny Tid, Dag Herbjørnsrud, mener at det er viktig for begge avisene å beholde sin redaksjonelle uavhengighet. Han påpeker at Ny Tid tidligere har vært i samme hus som både Le Monde diplomatique, Dagsavisen og Vårt Land – de to sistnevnte inngår nå i et tett administrativt samarbeid i Mentor Medier – og at Utrop slik sett er mer naturlig å være under samme tak med.

– Både Utrop og Ny Tid synes å ha et lignende felles verdigrunnlag, med en grunnleggende tro på at det naturlige er mangfoldige framfor enfoldige samfunn. Jeg oppfatter det som en styrke at vi kan spare utgifter ved å dele på kontorutgifter, samtidig som vi fortsetter vårt journalistiske oppdrag ved å bidra til økt mediemangfold og litt andre perspektiver enn hovedstrømningene i medie-Norge, sier Herbjørnsrud.


Synergifordel

Ifølge Erika Jahr, forsker ved Institutt for Journalistikk (IJ), er det ikke uvanlig at redaksjoner forener krefter på denne måten. Snarere er dette del av en trend fra de senere år. For to uker siden ble det kjent at mediemiljøene i Bergen planlegger å flytte sammen i sentrum: Over 1400 ansatte i TV 2, NRK, Bergensavisen og Universitetet i Bergen vil holde til i samme bygg innen 2016. Jahr mener utfordringen for Ny Tid og Utrop vil være å overkomme eventuelle praktiske forskjeller.

– Små redaksjoner vil ha fordel av den synergieffekten som oppstår i et slikt samarbeid. Eventuelle forskjeller er det mulig å løse gjennom god kommunikasjon og seminarer for

de ansatte, sier Jahr til Ny Tid.

Tall fra Mediebedriftenes Landsforening viser at det har vært en formell reduksjon i opplagstallene for papirutgaven av Ny Tid i 2012. Ny Tid-styrets talsperson, Rolf Reikvam, har opplyst at prioriteringen har vært vært å sikre økonomisk stabilitet og balanse etter flere år med millionunderskudd i Mentor Medier. De endelige regnskapstall for 2012 er ennå ikke klare, men etter det Ny Tids journalist får indikasjoner på, ligger resultatet an til å komme nærmere balanse enn på mange år.

Kommentarer