Utgis VG av NATO?

Verdens Gang er Norges mest leste avis. Avisen setter dagsorden, og preger og dominerer norsk politisk debatt. Da er det synd at avisens forsvars- og utenrikspolitiske profil er så ukritisk at man skulle tro avisen utgis av NATO eller Pentagon. 

Email: e-borgen@online.no
Publisert: 17.03.2016

Det var langt fra noe engangstilfelle da avisens tidligere politiske redaktør Olav Versto karakteriserte motstanderne av Irak-krigen som «forkvaklede» individer. I samme slengen formulerte han seg på følgende vis da USA hadde inntatt Bagdad i 2003: «Det er ikke første gang at folk har USA og Storbritannia å takke for frihetens mulighet, og det blir neppe den siste heller.»
Det går en trist krigshisserlinje i VG hele veien fra Versto i 2003 til Frithjof Jacobsen i 2015. Etter terroraksjonen i Paris i november i fjor skrev Jacobsen at terroristene nå måtte «avsløres og hindres med alle de midlene våre stater har til rådighet». Han fortsatte: «Det vil være skyggesidene av oss som kommer til å dominere. Det ytterste vi tillater oss innen maktbruk … som sjelden forbindes med demokrati og frihet. Overvåkning og våpenmakt. Frihetsberøvelse og mistenksomhet.» Etter denne oppsiktsvekkende tiraden konkluderer han med at «historiene om hvordan vestlige stater tidligere har bekjempet terrorisme, er alt annet enn gloriøse. Men seirene har vært verdt det.»
Med dette stiller VG seg ved siden av krigsforbryterne Bush, Blair og sjefstorturisten Rumsfeld, som fremstiller krigene i den såkalte kampen mot terror som vellykkede. VG forsvarer brutale kriger og opptrer som propagandister for verdens våpenindustri. Det er opprørende at norske journalister hisser til krig. Avisen ønsker tydeligvis ikke å se hva krigene Norge har vært med på, har skapt av lidelser og kaos. Afghanistan, Irak og Libya er i dag ødelagte land. Over 30 000 døde i Afghanistan. Mellom en halv million og 700 000 døde i Irak. Libya har blitt et fullstendig lovløst samfunn etter at et enstemmig parlamentarisk Norge var med på galskapen og slapp sine 600 bomber over landet. Og når flyktningene rømmer fra de landene Norge og «våre» allierte har rasert, ønsker vi å ta i mot færrest mulig.

Screen Shot 2016-03-12 at 16.33.45Ties ihjel. VG er langt fra den eneste norske avisen som ikke evner å drive kritisk journalistikk rundt militærmakt og våpenindustri. Mer enn noensinne trenger vi en kritisk og sannhetssøkende journalistikk om norsk forsvars- og utenrikspolitikk, som jo dypest sett handler om liv og død. Media burde se det som et samfunnsansvar å trenge gjennom …

Kjære leser. Du har lest over 6 artikler denne måneden. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Abonnement halvår kr 450

1 kommentar

Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.