Utgis VG av NATO?


Verdens Gang er Norges mest leste avis. Avisen setter dagsorden, og preger og dominerer norsk politisk debatt. Da er det synd at avisens forsvars- og utenrikspolitiske profil er så ukritisk at man skulle tro avisen utgis av NATO eller Pentagon. 

Avatar
Email: e-borgen@online.no
Publisert: 2016-03-17

Det var langt fra noe engangstilfelle da avisens tidligere politiske redaktør Olav Versto karakteriserte motstanderne av Irak-krigen som «forkvaklede» individer. I samme slengen formulerte han seg på følgende vis da USA hadde inntatt Bagdad i 2003: «Det er ikke første gang at folk har USA og Storbritannia å takke for frihetens mulighet, og det blir neppe den siste heller.»
Det går en trist krigshisserlinje i VG hele veien fra Versto i 2003 til Frithjof Jacobsen i 2015. Etter terroraksjonen i Paris i november i fjor skrev Jacobsen at terroristene nå måtte «avsløres og hindres med alle de midlene våre stater har til rådighet». Han fortsatte: «Det vil være skyggesidene av oss som kommer til å dominere. Det ytterste vi tillater oss innen maktbruk … som sjelden forbindes med demokrati og frihet. Overvåkning og våpenmakt. Frihetsberøvelse og mistenksomhet.» Etter denne oppsiktsvekkende tiraden konkluderer han med at «historiene om hvordan vestlige stater tidligere har bekjempet terrorisme, er alt annet enn gloriøse. Men seirene har vært verdt det.»
Med dette stiller VG seg ved siden av krigsforbryterne Bush, Blair og sjefstorturisten Rumsfeld, som fremstiller krigene i den såkalte kampen mot terror som vellykkede. VG forsvarer brutale kriger og opptrer som propagandister for verdens våpenindustri. Det er opprørende at norske journalister hisser til krig. Avisen ønsker tydeligvis ikke å se hva krigene Norge har vært med på, har skapt av lidelser og kaos. Afghanistan, Irak og Libya er i dag ødelagte land. Over 30 000 døde i Afghanistan. Mellom en halv million og 700 000 døde i Irak. Libya har blitt et fullstendig lovløst samfunn etter at et enstemmig parlamentarisk Norge var med på galskapen og slapp sine 600 bomber over landet. Og når flyktningene rømmer fra de landene Norge og «våre» allierte har rasert, ønsker vi å ta i mot færrest mulig.

Screen Shot 2016-03-12 at 16.33.45Ties ihjel. VG er langt fra den eneste norske avisen som ikke evner å drive kritisk journalistikk rundt militærmakt og våpenindustri. Mer enn noensinne trenger vi en kritisk og sannhetssøkende journalistikk om norsk forsvars- og utenrikspolitikk, som jo dypest sett handler om liv og død. Media burde se det som et samfunnsansvar å trenge gjennom krigspropagandaen og den ubehagelige tausheten rundt norske våpensalg og krigertokter. Eller for å sitere den danske lyrikeren og aktivisten Carl Scharnberg, som en gang i tiden var fast spaltist i Ny Tids forløper Orientering: «Avskaffer vi ikke krigen, avskaffer den oss.»
I 2011 utga den nå avdøde professoren i strafferett Ståle Eskeland ut boken De mest alvorlige forbrytelser. I boken konkluderte han med at norske statsråder og ansvarlige politikere burde stilles for riksrett for medvirkning til tortur og aggresjonsforbrytelser i Jugoslavia, Afghanistan og Irak. Han drøftet også Aker/Kværners ansvar for torturen på Guantánamo-basen.

VG forsvarer brutale kriger og opptrer som propagandister for verdens våpenindustri.

Boken ble i all hovedsak tiet ihjel. Et unntak var da han diskuterte bokens hovedkonklusjoner med statssekretær Roger Ingebrigtsen (AP) i Forsvarsdepartementet i Dagsnytt 18. Der sa Ingebrigtsen at «det var lett for Eskeland som sitter i et varmt studio, å kritisere norske militære som svetter i ørkenen i fjellområdene i Afghanistan». Dette var for øvrig samme mann som senere sa han ønsket å satse på norsk våpenindustri når oljen i Nordsjøen tok slutt.

Atomvåpen. I fjor oppfordret VGs nåværende politiske redaktør Hanne Skartveit til norsk opprustning, og lanserte det utrolige slagordet «atomvåpen for fred». Det er Donald Trump-format over en slik formulering. Nå nylig har redaktøren skrevet at uenighet mellom den blåblå regjeringen og AP om atompolitikken og NATO ikke bør diskuteres i Stortinget. Eller som hun formulerte det:  «Høyre og AP kan ikke ha en åpen strid om vårt lands forhold til NATO. De må stå sammen i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Særlig i tider som dette. Alt annet er uansvarlig.» (22.2.2016). Det er en utrolig formulering. Atomvåpen-trusselen og nedrustning er vår tids viktigste utenrikspolitiske spørsmål. Atomvåpen er skrekkelige masseødeleggelsesvåpen. Hvordan i all verden har man tenkt å bekjempe terrorister og terrorisme med atomvåpen?
I slutten av februar marsjerte jeg gjennom Londons gater sammen med 60 000 mennesker for å kjempe mot at Storbritannia skal anskaffe seg nye Trident-atomvåpen til en pris av 2000 milliarder kroner. Jeg var der sammen med en norsk delegasjon fra Nei til atomvåpen. Labour-partiets leder Jeremy Corbyn holdt hovedtalen på Marble Arch etter demonstrasjonen. Han sa at fred ikke kan oppnås gjennom å planlegge krig, gjennom å ta ressurser til krigsvåpnene fra de fattige, og gjennom ikke å respektere menneskerettighetene.
I Norge skriker VG: «Atomvåpen for fred.» I sannhet litt av en kontrast.


Borgen er journalist og filmskaper. Han vil være jevnlig kommentator i Ny Tid fremover..
e-borgen@online.no

Abonnement kr 195 kvartal