Utfordringer for hvert klikk


Det er en forvrengt versjon av cyberrommet iranerne møter.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2015-05-12

Av: Najmeh Mohammadkhani

Iran var det andre landet i Midtøsten som fikk internett i 1992, etter krav fra dr. Siavash Shahanshahi – internettets far i Iran. Til å begynne med ble nettet tatt i bruk av Institute for Research in Fundamental Sciences til akademiske formål, men det spredte seg raskt som kommunikasjonsmiddel. I dag er det 45 millioner internettbrukere i Iran av en totalbefolkning på 75 millioner. Dekningsgraden på 45 prosent er den høyeste i Midtøsten, ifølge en rapport fra Internet World Stats som ble offentliggjort 30. juni 2014.
Men Iran har også den dyreste nettilkoblingen basert på båndbredde, nedlastingsvolum og nedlastingshastighet. Tar man dette i betraktning er internett bedre i land som Saudi-Arabia, Irak og De forente arabiske emirater, og Iran havner på 147. plass av 200 land i hele verden. Den gjennomsnittlige internetthastigheten i Iran er 63/0 megabyte. Islamic Parliament Research Center har kunngjort at den vedtatte prisen for én megabyte per sekund er 120 dollar i måneden for iranerne. I Sør-Korea er prisen til sammenlikning 75 cent, og i Japan er den 3 cent.
Når det gjelder myndighetenes bruk av nettløsninger, ligger Iran på 105. plass av 193 land. Selv om rundt 1000 regjeringsnettsider tilbyr sine tjenester online, holder ikke kvaliteten på informasjonsoverføringen internasjonal standard.
Kontrollert av makteliten. Siden internett er en av de viktigste kommunikasjonsmidlene globalt, er regjeringen svært opptatt av innholdet som produseres av iranerne selv – og av hva befolkningen egentlig har tilgang til utenfra. Derfor beordret Irans øverste leder i 2011 at det skulle opprettes et overordnet råd, Supreme Council of Cyber Space (SCC), for å kontrollere landets trafikk på nettet. Hensikten var å hanskes med de politiske, sosiale, kulturelle og økonomiske kostnadene Iran påføres av nettrafikken. Rådet består foruten presidenten av parlamentets leder, høyesterettsjustitiarius, kringkastingssjefen, regjeringsadvokaten, kommunikasjonsministeren og lederen for Den islamske republikkens politistyrker. I 2011 ble også det iranske cyberpolitiet – Iranian Cyber Police (FATA) opprettet for å overvåke cyberrommet, etterforske cyberkriminalitet og sette opp retningslinjer for landets internettkafeer.
Bruk av filter til å kontrollere cyberrommet ble godkjent av Den islamske republikkens øverste leder i 2001. Regelverket skal i hovedsak ramme nettsider som innholdsmessig er …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal