Utfordrer Dørum om Krekar-etterforskning

Ble etterforskningen av Mulla Krekar overført fra PST til Økokrim for å hindre Stortingets kontroll? Det vil SVs Ågot Valle ha svar på.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 29.01.2004

SVs medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Ågot Valle, har nå skrevet brev til justisminister Odd Einar Dørum der hun forlanger svar på hvorfor Økokrim tok over etterforskningen av Mulla Krekar.

Etterforskningsansvaret ble flyttet fra Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) til Økokrim i etterkant av et sent kveldsmøte i justisdepartementet som angivelig skal ha handlet om Krekar-saken. Den offisielle begrunnelsen for at riksadvokaten besluttet å overføre etterforskningen, var at det var nødvendig å undersøke om Krekar kunne knyttes blant annet til finansiering av terrorisme. Overføringen av etterforskningsansvaret fikk imidlertid ytterligere to konsekvenser:

For det første at statsadvokat Lasse Quigstad, som hadde stilt seg kritisk til PSTs lovanvendelse i deres siktelse mot Krekar, ble fratatt påtaleansvaret.

For det andre at Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget, ikke lenger fikk innsyn i etterforskningen. De har nemlig kun mandat til å kontrollere PST, i tillegg til de militære hemmelige tjenestene.

I etterkant har det vært spekulert i om ikke nettopp disse to punktene var selve motivasjonen for at etterforskningen ble flyttet, ikke minst etter at flere medier har pekt på at de vekslende siktelsene mot Mulla Krekar har handlet om helt andre ting enn økonomi og finansiering av terrorisme.

Ågot Valle vil ikke mene noe om hvorvidt disse spekulasjonene medfører riktighet eller ei, men sier: – Det er dette vi må komme til bunns i. Hvis ikke kan det lett bli slik at man tar den slags grep for å komme unna et kritisk blikk fra EOS-utvalget, sier Valle.

Hun understreker at det kan finnes gode faglige grunner for at etterforskningen ble flyttet fra PST til Økokrim, men at det nettopp er dette justisministeren må gjøre rede for.

– Dørum vil kanskje svare at dette var riksadvokatens beslutning?

– Jo, men dersom det stemmer at politisk ledelse har hatt møter med påtalemyndighetene om saken, så har de allerede spilt en rolle. Igjen kan det finnes gode grunner for å ha slike møter, men det er altså dette Dørum må svare på.

Valle vil nå avvente Dørums svar før hun går videre i saken, men sier at en mulighet er å ta opp forslaget som ble framsatt i Ny Tids lederartikkel for to uker siden. Det går ut på at det er etterforskningens art, og ikke hvem som står for etterforskningen, som skal avgjøre om EOS-utvalget har kontrollmyndighet.

– Det er et forslag som det absolutt er aktuelt å fremme. Det krever i tilfelle en lovendring, sier Valle.

Kommentarer