Utenrikspolitisk vanskjøtsel

I 1999 lette jeg etter EFTA-brosjyrer i de store bibliotekene i Oslo-gryta. Fant ingen, bare mange om EU/EØS. Og i Oslo bare kontorer for EU, ingen for EFTA. Likevel, EFTA-medlemskap siden 1960, norsk EU-nei to ganger, og EØS-tilknytning siden 1/1.94 uten å spørre folket. EFTA i Brussel utgav i 1999 40-årsrapport om EFTA/EØS, som et […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

I 1999 lette jeg etter EFTA-brosjyrer i de store bibliotekene i Oslo-gryta. Fant ingen, bare mange om EU/EØS. Og i Oslo bare kontorer for EU, ingen for EFTA. Likevel, EFTA-medlemskap siden 1960, norsk EU-nei to ganger, og EØS-tilknytning siden 1/1.94 uten å spørre folket. EFTA i Brussel utgav i 1999 40-årsrapport om EFTA/EØS, som et halvt år etterpå var ukjent for de ansatte ved UD-biblioteket og hos Nei til EU. Men den sveitsiske ambassaden hadde norsk utgave, som sa hvor den var på internett.

Nå er UD-biblioteket nedlagt, og internett har overtatt. Og nevnte rapport er fjernet derfra. 3/1 d.å. sendte jeg ut en kort pressemelding om «EFTA, EØS og EU», som sluttet slik: – Bør vi i en tredje folkeavstemning få lov til å velge mellom frihandelsavtaler og EU-medlemskap? Flere aviser har trykt den, bl.a. Dagsavisen. Så vidt vites er den bare kommentert i en lokalavis (ØB), der det begrunnes hvorfor SP/SV-forslaget i fjor om utredning av Sveits-alternativet i Stortinget ble nedstemt. En NUPI-rapport i 2003 hadde jo utredet dette. Det kom tre utredninger i 2003, to fra NUPI og en fra Nationen. Alle var partsinnlegg.

Det var to SP/SV-forslag som ble behandlet i Stortinget 27/1-04: 1) EU-fartøyers rett til landing av fisk i Norge for transitt til EU-land bør oppheves, 2) Utredning av «sveitsisk løsning». De to meget ulike forslagene ble samlet forkastet av Stortinget, med alle fra AP; FrP, H, KrF og V (78 prosent) mot alle fra Kp, SP og SV (22 prosent). Slik avstemning og partipisk er beklagelig. Og hvorfor taushet fra for eksempel NRK, hvis regler krever balansert informasjon på sikt? Et ferskt eksempel på utenrikspolitisk underinformasjon: Det har lenge vært sterke skotsk motstand mot EUs fiskeripolitikk. Ledet av to kvinner ble det så nylig levert til det skotske parlament 160 000 underskrifter, med krav om å få fiskeripolitikken ut av EU og over til nasjonalstatene. Store norske media-aktører er tause. Kari og Ola har krav på informasjon.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here