Utenrikspolitisk skyggespill

Laurent Larcher etterlyser åpenhet, verdiengasjement og debatt om fransk utenrikspolitikk. Forfatteren hevder at Frankrikes maktelite skjuler sin egentlige agenda bak meningsløse uttalelser og hemmelighold.

Avatar
Hansen er professor i samfunnsfag ved UiS og fast anmelder i Ny Tid.
Email: ketil.f.hansen@uis.no
Publisert: 03.09.2018
Au nom de la France? Les non-dits de notre diplomatie
Forfatter: Laurent Larcher
Editions du Cerf, Frankrike

Mens vi venter på sesong fire av den franske agentserien Le Bureau kan vi trøste oss med en fortelling om den manglende offentlige debatten om fransk utenrikspolitikk. Journalisten Laurent Larcher har i en årrekke dekket det afrikanske kontinent for den franske, katolske dagsavisen La Croix. Nå har han skrevet en personlig beretning om hvordan den franske makteliten skjuler sine egentlige utenrikspolitiske hensikter ved hemmeligholdelse eller helt selvsagte, og dermed meningsløse, uttalelser. Slik Kai Eide har etterlyst åpenhet og debatt om Norges utenrikspolitikk, gjør Larcher det samme om den franske.

Kyniske egeninteresser

For å ta hans hovedpoeng først: Frankrikes utenrikspolitikk blir i offentligheten presentert som moralsk høyverdig, preget av kamp for menneskerettigheter og demokrati. I realiteten er den preget av diplomatiske og økonomiske egeninteresser, og helt løsrevet fra verdipolitikken. Larcher kaller ikke Frankrike for en nasjonalstat, men for en «handelsstat».

I et verdibasert diplomati ville dagens utenrikspolitikk bli ansett som helt meningsløs.

Forfatteren begrunner dette med flere eksempler på hvordan Frankrike samarbeider med diktatorer i flere afrikanske land. Han gjengir – direkte og fullstendige – samtaler han som journalist har hatt med franske ministre og ekspresidenter, der de snakker om at «vi må være realistiske» i utenrikspolitikken. Å være «realistisk» betyr blant annet at Frankrike ikke tok avstand fra at president Nkurunziza i Burundi trosset både grunnloven og parlamentet ved å stille til valg for tredje gang, noe som førte til opptøyer og borgerkrigsliknende tilstander. Det betyr også at Tsjads president gjennom 28 år, Idriss Déby, blir presentert av det offisielle Frankrike som «en stor statsmann» og en «viktig fransk samarbeidsparter i kampen mot terror», heller enn en diktator som knebler enhver form for politisk motstand.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer