Utenriksdepartementet og Norad

Fredsprosesser Norge Har Medvirket Eller Medvirker I.
EMBETSVERKET: I utenrikstjenesten er Norges bidrag til fredsprosesser høyt prioritert, mens fredsbygging i bistanden har falt helt ut av Norads nye strategi.

Ragnhild Simenstad er Utenriksdepartementets pressetalsperson.

På UDs nettsider informeres det om at Norge er engasjert i fredsprosesser flere steder i verden, blant annet i Mosambik, Afghanistan, Venezuela og på Filippinene. Nettsiden er dog ikke oppdatert siden 2019, og Simenstad poengterer at mye av statens fredsarbeid skjer i fortrolighet og dermed ikke kan offentliggjøres. Historisk sett er det heller ikke uvanlig at fredsprosesser utspiller seg i hemmelighet.

Hun svarer følgende om Utenriksdepartementets fredsarbeid:

– Hvor på UDs prioriteringsliste står fredsarbeidet i dag?

Internasjonalt samarbeid er avgjørende for Norges sikkerhet, økonomi og velferd. Det er i Norges interesse å bidra til å løse felles utfordringer. Det inkluderer hvordan vi skal imøtegå klimaendringer, forsvare folkeretten, sikre respekt for menneskerettighetene, fremme fred og forsoning og oppnå bærekraftsmålene.

– Hva ser UD som Norges rolle i det internasjonale fredsprosjektet? 

– Konfliktløsning gjennom å legge til rette for fredsprosesser er en hjørnestein i norsk utenrikspolitikk, og blir stadig viktigere. Vi lever i en tid der den globale etterkrigsorden er under press. Forsvaret av en liberal verdensorden er blitt et av de viktigste verdispørsmålene i internasjonal politikk.
. . .

Kjære leser. Du har i dag lest noen frie artikler. Kom evt. tilbake om en ukes tid for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal

Ingen artikler å vise