Utålmodigheten

Kristin Halvorsen manifesterer seg selv som verdipolitiker og SV som verdiparti i ny bok.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Dersom Kristin Halvorsen hadde utgitt boka «Rett fra hjertet» i et annet politisk klima – ikke minst internt i SV – hadde partilederen fått passet sitt påskrevet: Brennende engasjert i politiske spørsmål, men uten en grunnleggende samfunnsanalyse (les: klasseperspektiv) eller ideologisk plattform for dyptgripende endringer av verden eller Norge.

Det var vel omtrent slik en del SVere møtte Erik Solheims bok «Den store samtalen» i 1995, og den gangen ble det bare sett som bevis på avideologisering og høyredreining – av enkelte, vel å merke. I Solheims tilfelle handlet det også om begreper: Han tok nødig ordet «sosialisme» i sin munn. Klart det blir bråk av sånt.

Ikke personangrep

Skepsisen mot Kristin Halvorsen i enkelte SV-miljøer var da heller ikke liten, nettopp fordi valget av henne ble vurdert som en videreføring av Solheim-linja. Når sant skal sies, bar både de åpne og de mer skjulte partilederdebattene i SV også preg av mannlig patronisering.

Sju år etter at Halvorsen tok over styringa av SV er den interne kritikken helt fraværende. At hun kan si «sosialisme» uten å se ut som hun spiser sur agurk er neppe den viktigste årsaken. At SV i siste halvpart av hennes lederperiode har ligget høyt på meningsmålinger og gjort det godt i valg har vel mer å si. Viktigst er det nok likevel at Kristin Halvorsen synes helt ute av stand til å søke konflikt sånn bare for moro skyld.

Derfor har hun bare én gang havnet i alvorlig trøbbel i eget parti: Kosovo-krigen. Og derfor har hun skrevet en bok – dels memoarbok, dels politisk sjølmelding – nær sagt blottet for personangrep og uvennlige karakteristikker. Kjedelig for Torsdagsklubb-segmentet blant oss, selvsagt, men det passer godt inn i Kristin Halvorsens metode.

Halvorsens metode

Som nyvalgt partileder i 1997 fikk hun den verst tenkelige starten: SV hadde vært ridd av indre konflikt, og i de få månedene fra SVs landsmøte og fram til valgdagen lå partiet og duppa rundt sperregrensa. Med et nødskrik og et politisk stunt i innspurten klarte SV å hale i land seks prosent valgdagen. Stuntet var å fly landet rundt i småfly og sette barn og unge på dagsordenen. Valgresultatet sendte SV inn i skyggenes dal: Ikke ett tenkelig flertall i Stortinget ville være avhengig av SVs representanter.

Der og da la Kristin Halvorsen et løp for å gjenreise Sosialistisk Venstreparti: Barn og unge ble den bærende politiske saken. Internt måtte hun lappe sammen et parti fylt av motsetninger. Utad insisterte hun på heller å snakke om fortreffeligheten i egen politikk, framfor å hakke løs på andre partier. I boka refererer hun hennes egen sjekkliste før TV-debatter. Den er illustrerende for Halvorsens metode.

Blant punktene finner vi «Ikke vær så skikkelig! Snu angrep til utfordringer.» – merk: Utfordringer, ikke motangrep. Eller: «En positiv utfordring til de andre partiene. Bli med.» Igjen, altså, utfordring, ikke angrep. Et tredje punkt: «Hva er det klare verdibudskapet?».

Verdipartiet

For om SV tidvis til forveksling kan likne et interesseparti for unge kvinner ansatt i offentlig sektor, er det et verdiparti Kristin Halvorsen bygger. Sånn må det kanskje være, når det potensielle velgergrunnlaget i stor grad også består av folk som ikke nødvendigvis har en direkte, snever egeninteresse av SVs politikk. Der Høyre tradisjonelt har hatt pengefolka, Arbeiderpartiet hatt arbeiderne og Senterpartiet hatt distriktsbefolkninga, finner Kristin Halvorsen seg til rette i det postmoderne Norge.

Hun omsetter det Knut Kjeldstadli omtalte som den opplyste egeninteresse til praktisk politikk: I et fragmentert samfunn der klasseskillene (om ikke forskjellene) i det minste er vanskelig å oppdage, og der de hardest prøvede er i mindretall, må velgerne overbevises om at alle tjener på mindre forskjeller og mer fellesskap. Men Halvorsen går også lenger: Hun har et moralsk budskap som går utapå den opplyste egeninteresse. Som nevnt forsøker hun å få med en positiv utfordring til de andre partiene i hver TV-debatt. I boka hun har skrevet går utfordringa til velgerne om en verdimobilisering i norsk politikk – ikke minst fram mot valget i 2005.

For Rett fra hjertet er en forpostfektning foran stortingsvalget neste høst. Med små og store historier om det å være norsk, vestlig rikmannsdatter (etter lokale forhold) i Qatar, om det å være småbarnsmor og aktiv politiker i Norge, om det å vokse opp i et industrisamfunn der nesten alt i folks liv handler om én bedrift og der miljøødeleggelsene etter hvert blir påtrengende, bringes leserne nærmere SV-Kristin – partiets fremste merkevare i valgkampen.

Utålmodig

Men de selvbiografiske skildringene tjener ikke først og fremst til å kjenne Kristin Halvorsen bedre – til det er de for lite systematiske og uttømmende. Hver og en av dem knyttes opp til politiske saker i det som, dessverre får man nesten si, mer blir en plukkliste enn et tydelig manifest.

De fleste av dem har vi hørt før, og om den indre sammenhengen kan bli noe uklar, brukes de alle sammen til å danne bildet av en utålmodig og ambisiøs partileder for et utålmodig og ambisiøst parti. Under henvisning til Olof Palmes utsagn «Politikk er å ville», går hun i rette med dem som sier at «det lar seg ikke gjennomføre» – om det da dreier seg om etiske retningslinjer for oljefondet, avskaffelse av fattigdommen i Norge, full sysselsetting eller en bedre skole.

Kristin Halvorsens første bok kommer ikke til å skape debatt. Det finnes ikke ett nytt, kontroversielt standpunkt i boka, bare konkretisering og utdyping av hvordan SV-lederen tenker og hva hun og SV mener. Å slenge på bordet en kontroversiell debattbok en uke før SVs arbeidsprogramkomité legger fram sitt forslag er kanskje noe Erik Solheim hadde funnet på, men ikke Kristin Halvorsen. Ikke dermed sagt at boka er uinteressant eller uten visjoner. Bare at alle vil møte visjonene med velvilje – mens mange vil si at «det lar seg ikke gjennomføre».

«Rett fra hjertet» er en bok som skal tale rett til hjertene til de som allerede er hekta på SV og/eller Kristin Halvorsen. For SVs fotsoldater som skal ut i det som nok blir tidenes tøffeste valgkamp gir det kanskje økt trygghet å skjønne hvordan partilederen tenker. For velgere som synes Kristin Halvorsen er ei bra dame, men ikke vet alt for mye om SVs politikk er det helt sikkert mer spennende å lese boka, enn å lese partiets arbeidsprogram.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here