Utålmodige østeuropeere

– Vi er stolte av å være estere, og vi gleder oss til å bli med i EU, sier den estiske EU-observatøren Eiki Berg. Om en uke blir Estland fullverdig medlem av EU.

Ny Tid

Publisert dato: 22/04/2004

– Estere vil ikke søke etter dårlig betalte jobber i vest. Mange ønsker å dra ut for å studere og jobbe. De drar til USA, Australia eller Hongkong. De drar ikke til EU-land med økonomisk stagnasjon, sier Eiki Berg.

Berg sitter i EU-parlamentet som observatør for Estland. Han representerer et kristelig-demokratisk parti.

Han ser mange positive sider ved medlemskapet, og fremhever at de blir en del av EU-prosjektet og at dette er en videreutvikling for det som har skjedd i Estland siden muren raste.

– Erfaringen fra EU-parlamentet viser at i dette systemet er alt avhengig av den personlige entusiasmen og evnen til å få til noe. Tidsfristene er alltid korte og mulighetene for å sette seg skikkelig inn i en sak er begrensede, sier Eiki Berg som mener at EU-parlamentet fortjener bedre omtale i mediene.

– Parlamentet har en stor innflytelse på det som skjer i medlemslandene, og denne krevende jobben er det ikke alle som er klar over, sier Eiki Berg.

– En viktig del av jobben til parlamentet er å vedta lover som påvirker folks hverdag i det enkelte medlemsland.

Selv om esterne er utålmodige og vil inn i EU og helst ØMU så raskt som mulig innrømmer Eiki Berg at medlemskapet vil bety en rekke endringer som folk vil merke.

– På kort sikt vil mye endres til det verre. Jeg kan bare nevne harmonisering av skatter og avgifter, prisen på bensin og olje vil øke og sigarettene blir betydelig dyrere. Vi får også dyrere sukker på grunn av EUs avgiftspolitikk mot varer fra tredjeland, sier Eiki Berg, som likevel er mer bekymret for hvordan penger fra EU-kassen blir brukt.

– Den tøffeste oppgaven blir å takle pengestrømmen fra EU-kassen. Hvordan vi skal bruke disse pengene til landets beste, samtidig som vi ikke lar pengene forsvinne bare for å øke levestandarden i dag. Det blir også tøft hvis vi ikke greier å dra nytte av de fordelene vi har som land i det indre marked. Skal vi få til en god overgang, da må disse spørsmålene prioriteres høyt og vi må stille tøffe krav til oss selv.

Kommentarer