Bestill høstutgaven her

Ut i naturen

Vi mennesker
Forfatter: Fredrik Barth
Forlag: Gyldendal
En sosialantropolog oppsummerer sitt virke på en interessant og overraskende lettfattelig måte.

Fredrik Barth er en av verdens mest kjente sosialantropologer, og det kan han takke Universitetet i Oslo for. Det var nemlig der han fikk avvist sin doktoravhandling, slik at han måtte levere den i Cambridge isteden. Han har fylt sitt antropologiske virke med feltstudier fordi han i årevis har ment at møter med andre kulturers mennesker forteller mer om både menneskene og kulturene enn strukturalismens eller marxismens dogmer.

Vektlegger empirien

Barth har uoffisiell verdensrekord i antall feltstudier, og det henger sammen med hans årelange insistering på empiri, før man eventuelt presenterer en teori. Derfor var han ikke særlig populær blant antropologer som insisterte på en strukturalistisk eller marxistisk forståelse av samfunn som sådan. Barth har distansert seg både fra generelle og spesifikke fastslåinger av hva som kjennetegner samfunn. Ifølge Barth er samfunn en konsekvens av at flere individer som alle har forskjellige konkrete viljer og prosjekter, kommer i kontakt med hverandre.

På samme måte som antropologien forlot ideen om at rase og fysiologi var determinerende for adferd, vil Barth at sosialantropologien skal forlate dogmatiske skrivebordsteorier om hvordan ymse kjennetegn ved én (eller flere eller alle) kultur(-er) determinerer adferd: Folk har forskjellige meninger og prosjekter i Norge, og alle andre steder!

Med åpent sinn

Boken Vi mennesker oppsummerer på en interessant og overraskende lettfattelig måte hva som har vært Barths motivasjon, prinsipper, og ikke minst hva han har lært, under sine feltopphold i Irak, Iran, Pakistan, Oman, Sudan, Midtøsten, Bali, . . .

Kjære leser. Opprett/åpne din frie leserkonto med din epost over for å lese videre.
(Har du abonnement, logg inn her.)

Kjetil Korslund
Idéhistoriker og fast kritiker i Ny Tid.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte

Flere bøker