Ut med feiginger og blautfisker!

Mange har tro på militærvesenet som en skolering i å ta hensyn til andre på brakka og holde orden i sysakene. Kim Leine går i intervjuer om sin nye bok noen skritt lenger når han med en viss forståelse ser på krigen som en ventil for drapsinstinkter – og kanskje en manndomsprøve som det kan […]

Mange har tro på militærvesenet som en skolering i å ta hensyn til andre på brakka og holde orden i sysakene. Kim Leine går i intervjuer om sin nye bok noen skritt lenger når han med en viss forståelse ser på krigen som en ventil for drapsinstinkter – og kanskje en manndomsprøve som det kan være et sosialt eller individuelt behov for.

Leines ord leder tanken til begreper om «krigens rensende stålbad». De er også i slekt med USA-president Teddy Roosevelts uttrykte forakt for feiginger og blautfisker: Verken nasjonene eller den enkelte har rett til å overleve hvis de gir slipp på strenghet og mannskraft, og gir etter for en slapp og forfeilet sentimentalitet. (Det var med slike uttrykksmåter Roosevelt takket for Nobels fredspris foran et fullsatt Nationaltheater i mai 1910.)

Leines ord leder tanken til begreper om «krigens rensende stålbad».

En forfatter skal fabulere og fantasere – det kan gi nye innsikter og synsvinkler – men hva er konstruktivt ved Leines forståelse for å se på krigen som en nødvendig manndomsprøve? Det som måtte være igjen av krigen som ridder- og manndomsprøve må ha druknet for godt i massegravene etter første verdenskrig. Rykker vi så frem til i dag, har krigen fortsatt mange former – men hvor er manndomsprøven i å sitte i en stålcontainer i Oklahoma og drepe folk rundt om i muslimske land?

Det er i sluttordene i Ny Tid-intervjuet fra 29. april at Leine tar av fullstendig og mister enhver kontakt med dagens realiteter: Etter at vi en tid har krøpet i oss selv og har blitt pasifister, er vi nå i ferd med å krype frem igjen, mener han: «Vi lever i en mellomkrigstid nu. Når den næste storkrig kommer, vil vi igen være en af de aktive.» Og så følger noe om nye kriger og nye myter som «vil forme vores opfattelse af krig i generationerne fremover».

I dag er atombomben den ytterste virkelighet – enten avskaffer vi den meget raskt, eller så avskaffer den oss. Har ikke Leine oppfattet at atombomben kan sette det endelige punktum når som helst? Ved et teknisk uhell (google Stanislav Petrow) eller som en helt realistisk følge av at krigerske hauker i Washington endelig får i gang sin krig i Ukraina eller Syria?

Heffermehl er jurist og forfatter.
fredpax@online.no

 

Kommentarer