Usynlig allvitenhet

George Orwells 1984 er fremdeles relevant, men «Big Brother» er en foreldet og misvisende metafor for dagens overvåking, ifølge forfatter David Lyon. Han hevder «Big Data» er et mer oppdatert språklig bilde.

Kohler er fast anmelder for Ny Tid.
Email: hansgkkohler@web.de
Publisert: 2018-09-03
The Culture of Surveillance
Forfatter: David Lyon
Polity Press, England

David Lyons bok The Culture of Surveillance kaster oss rett inn i nåtidens mangefasetterte og komplekse overvåkingsscenografi. Hvem overvåker hvem, hva overvåkes og hvordan? På mange vis møter vi oss selv i svingdøren, som sirkulerer oss tilbake til overvåkingens urkilde: vår egen grenseløse digitale nysgjerrighet rettet mot medmennesker og oss selv, godt hjulpet av teknologifirmaenes nyvinninger. Orwells allestedsnærværende overvåkingsskjerm datt ned fra veggen og smatt inn i våre hender, krympet til en elegant iPhone. Overvåkingen har bokstavelig talt forflyttet seg under huden – og er i ferd med å innta menneskekroppen.

Selvfølgelig har den offentlige og private videokameraovervåkingen i samfunnet blitt utvidet til de fleste tenkelige felt (blant annet ansiktsgjenkjenning), men den essensielle utforskningen foregår nå for det meste i sosiale medier og i algoritmenes digitale datalagringsanlegg. Overvåkingen har nådd en altomfattende dimensjon, den har blitt det normale: Menigkvinne og menigmann deltar og bidrar i overvåkingen som aldri før – frivillig og ufrivillig. Allmennheten er blitt den fremste leverandøren av informasjonsdata som benyttes i overvåkingsøyemed. Utviklingen har beveget seg bort fra det fikserte statsovervåkingsøyet til et fragmentert og oppsplittet panoptisk blikk, der millioner av vanlige mennesker legger ut, laster ned, filmer, fotograferer, deler og liker hverandre i en uendelig, global og flytende observasjonsstrøm. Vår aktive deltakelse i overvåkingsmetodene gir snokingen en ny kvalitet; den får en flytende, gassaktig karakter. Surveillance er blitt integrert og normalisert i hverdagen i så å si alle befolkningssjikt: barn, unge og gamle, fattige og rike.

Realityshowene gjorde overvåking til underholdning.

Lyons bok gir oss en grundig innføring og oversikt over alle sider av denne bemerkelsesverdige overvåkingseksplosjonen. Forandringene er kanskje ikke så spektakulære, men desto mer tankevekkende.

Big Data

Spaningen som i det forhenværende DDR tvangsmessig ble tredd nedover hodene på befolkningen ovenfra, skjer nå på frivillig basis direkte fra grasrota: Vi overvåker hverandre kontinuerlig, på Facebook, Instagram, Twitter og SnapChat. Samtidig lagres og sorteres datainformasjonen globalt i nettselskapenes datalagringsfabrikker (Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook). Datamengden analyseres og …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.