Usynlig allvitenhet

George Orwells 1984 er fremdeles relevant, men «Big Brother» er en foreldet og misvisende metafor for dagens overvåking, ifølge forfatter David Lyon. Han hevder «Big Data» er et mer oppdatert språklig bilde.

Hans-Georg Kohler
Kohler er fast anmelder for Ny Tid.

The Culture of Surveillance

David Lyon

Polity Press

England

David Lyons bok The Culture of Surveillance kaster oss rett inn i nåtidens mangefasetterte og komplekse overvåkingsscenografi. Hvem overvåker hvem, hva overvåkes og hvordan? På mange vis møter vi oss selv i svingdøren, som sirkulerer oss tilbake til overvåkingens urkilde: vår egen grenseløse digitale nysgjerrighet rettet mot medmennesker og oss selv, godt hjulpet av teknologifirmaenes nyvinninger. Orwells allestedsnærværende overvåkingsskjerm datt ned fra veggen og smatt inn i våre hender, krympet til en elegant iPhone. Overvåkingen har bokstavelig talt forflyttet seg under huden – og er i ferd med å innta menneskekroppen.

Selvfølgelig har den offentlige og private videokameraovervåkingen i samfunnet blitt utvidet til de fleste tenkelige felt (blant annet ansiktsgjenkjenning), men den essensielle utforskningen foregår nå for det meste i sosiale medier og i algoritmenes digitale datalagringsanlegg. Overvåkingen har nådd en altomfattende dimensjon, den har blitt det normale: Menigkvinne og menigmann deltar og bidrar i overvåkingen som aldri før – frivillig og ufrivillig. Allmennheten er blitt den fremste leverandøren av informasjonsdata som benyttes i overvåkingsøyemed. Utviklingen har beveget seg bort fra det fikserte statsovervåkingsøyet til et fragmentert og oppsplittet panoptisk blikk, der millioner av vanlige mennesker legger ut, laster ned, filmer, fotograferer, deler og liker hverandre i en uendelig, global og flytende observasjonsstrøm. Vår aktive deltakelse i overvåkingsmetodene gir snokingen en ny kvalitet; den får en flytende, gassaktig karakter. Surveillance er blitt integrert og normalisert i hverdagen i så å si alle befolkningssjikt: barn, unge og gamle, fattige og rike.

Realityshowene gjorde overvåking til underholdning.

Lyons bok gir oss en grundig innføring og oversikt over alle sider av denne bemerkelsesverdige overvåkingseksplosjonen. Forandringene er kanskje ikke så spektakulære, men desto mer tankevekkende.

Big Data

Spaningen som i det forhenværende DDR tvangsmessig ble tredd nedover hodene på befolkningen ovenfra, skjer nå på frivillig basis direkte fra grasrota: Vi overvåker hverandre kontinuerlig, på Facebook, Instagram, Twitter og SnapChat. Samtidig lagres og sorteres datainformasjonen globalt i nettselskapenes datalagringsfabrikker (Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook). Datamengden analyseres og kategoriseres ved hjelp av intelligente algoritmer. Kunnskapen selges videre til et sultent internasjonalt marked.

Markedets kommersielle aktører foredler datainformasjonen, bedømmer, selekterer, rater og returnerer målrettet informasjon til brukerne. Valgene og holdningene våre påvirkes kontinuerlig, mens nettaktørene vet alt om hva vi søker etter og hvor vi surfer, hva vi kjøper eller selger. Et eksempel fra Lyons bok forteller om selskapet Uber, som i 2015 satte i gang en ny datainnsamlingsteknikk som selv etter at kjøreturen var over, fortsatte innsamlingen av taxikundenes data. Lyon siterer Mark Andrejevics sarkastiske utsagn i boken: «Vi samler ikke data om deg fordi du er mistenkt, men fordi du kan hjelpe oss med identifiseringen av hvem de virkelig mistenkte er.»

Edward Snowdens avsløringer av NSAs tilgang til kundedata fra telefonselskaper og deres samarbeid med regjeringsinstitusjoner utløste et internasjonalt sjokk. Megaovervåkingen fører utvilsomt til undergraving av demokratiske prosesser, påpeker Lyon. Institusjonenes og teknologiselskapenes sosiale utsortering via rating medfører at ulike samfunnsgrupper behandles ulikt og til dels urettferdig.

Fryktkulturen etter 9/11 har gitt overvåkingskulturen eventyrlige vekstforhold.

Forfatteren trekker blant andre Zygmunt Bauman, Jaques Lacan, Gilles Deleuze, Pierre Bourdieu og Michel Foucault inn i overvåkingsdiskursen. Foucault skriver i Overvåking og straff: «Vedkommende som utsettes for synlighet, og selv er klar over denne (overvåkingen), overtar maktens tvangsmidler og retter dem mot seg selv; han internaliserer maktforholdet idet han utøver begge roller samtidig (er overvåker og overvåket); han formes til selve prinsippet i sin egen underkastelse.» Virkelig inte-
ressant blir det når man som leser setter de ulike underkastelsesmekanismene fra boken opp mot hverandre: Orwells fremtidsfiksjon mot Lyons analyserende fakta, boken The Circle av Dave Eggers (som Lyon stadig henviser til) opp mot Orwells 1984.

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.