– Usosial profil

Tjenestepensjon til alle er det mest positive i forslaget. Ellers har nestlederen i Fagforbundet ikke funnet noe positivt i kommisjonens rapport.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

I Fagforbundet har de ikke jublet over forslagene fra pensjonskommisjonen. Forbundet er størst i LO, representerer store grupper i offentlig sektor, og er en sammenslåing av det tidligere Norsk Kommuneforbund og Norges Helse- og Sosialforbund.

– Det som er mest positivt med forslaget er at alle skal ha tjenestepensjon, sier Tove Stangnes, 1. nestleder i Fagforbundet.

– Ellers er det meste negativt for våre medlemmer. Hele profilen på reformforslaget er feil. Den bør snus, slik at de som trenger får noe igjen. Profilen er direkte usosial når det er de lavlønte som taper i forhold til de rike. Det er ille at mange av de med lavest lønn risikerer å ikke få noe som helst ut av denne reformen, sier Stangnes.

Tar ikke ansvar

Hun etterlyser mer samsvar mellom teori og praksis.

– Det er bra at kommisjonen ønsker at folk skal stå lenger i jobbene sine og få betalt for det, men det hjelper så lite når dette i virkeligheten bare kommer til å gjelde dem som har lettere jobber gjennom livet. Sliterne, de som trenger å kunne gå av med pensjon tidligere, blir taperne, sier Tove Stangnes.

Hun mener at pensjonskommisjonen ikke tar ansvar for de som jobber i lavtlønnsyrkene.

– Det er først og fremst de med høyest lønn og de letteste jobbene som kan glede seg over en reform som oppfordrer dem til å fortsette i arbeidslivet. Omsorgsarbeiderne og de med lavest inntekt drar ikke nytte av denne reformen.

Tove Stangnes mener at det i denne sammenhengen ligger et stort ansvar på dem som legger til rette for folks arbeidsliv.

– Det må være mulig å legge til rette for at folk som slites ut i en bestemt jobb får muligheten til å bli overført til en jobb som passer dem bedre.

Vanskelige endringer

Hun peker på at mange sliter med de stadige endringene på arbeidsplassene.

– Det snakkes om omstilling, effektiviseringer og i det offentlige snakkes det hele tiden om budsjettkutt. Dette er alt inngrep som påvirker hverdagen på norske arbeidsplasser. Uansett om du jobber i det private eller i det offentlige, så sliter ustabiliteten på deg i lengden, sier Stangnes, som mener at politikerne må gi kommunene de rammene de trenger for å kunne tilby innbyggerne det tilbudet som må til.

– Det sliter ut folk at de hele tiden skal høre at nå må budsjettet kuttes. Folk blir redde for at de skal miste jobben. I stedet for nedbemanning burde mange sett nærmere på om de ansatte kan settes til andre arbeidsoppgaver som passer dem bedre.

Hun mener at de sentrale politikerne har muligheten til å legge til rette for at de ansatte i kommunene får skikkelige arbeidsbetingelser.

– Dette kan gjøres på mange måter. Stimuleringsmidler til kommuner som ønsker å gjøre noe for å få de ansatte til å fortsette i jobben er en mulighet.

Står sammen

Tove Stangnes tror ikke pensjonsspørsmålet kommer til å skape noen større splittelse mellom de ulike fagforbundene.

– Fagforeningene har vært samstemte, og jeg ser ikke noen saker som i dag fremstår som splittende innad i fagforeningene. Tvert imot synes jeg at signalene så langt tyder på at fagforeningene står samlet i sin kritikk av reformforslaget. Det er ikke noe som skiller oss i kritikken av kommisjonens forslag.

Men hun er ikke i tvil om at dette blir en av de viktige sakene ved stortingsvalget høsten 2005.

– Dette blir en valgkampsak. Vi kommer til å kjempe for et annet resultat. Vi jobber nå i hele organisasjonen med å gjøre reformforslaget kjent, og få folk til å engasjere seg i pensjonsreformen. Den påvirker alle sammen, sier Tove Stangnes.

– Vi må ha et annet resultat på bordet. Det forslaget som ble lagt frem i forrige uke må ikke bli vedtatt. Det vil skape et annet samfunn, et samfunn der det vil være store forskjeller. Og slik vil vi ikke ha det, sier Tove Stangnes.

Hun etterlyser en bredere debatt om både pensjonsreform og de som faller utenfor arbeidsmarkedet.

– Vi må ha en mye bredere debatt enn den vi har hatt hittil. Den har i for stor grad kretset rundt de økonomiske spørsmålene. Vi må ikke glemme at det i dag er 12,5 prosent av arbeidsstyrken som er på trygd. Vi må få flere av disse ut i jobb. Vi skal ha flere fra gruppen av uføre over i gruppen av arbeidsføre, sier Tove Stangnes og understreker at denne delen av debatten ikke må glemmes.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here