Usivilisert i ambassadesaken

Jan Borgen skriver hissige innlegg for å skape panikk rundt USAs ambassade på Drammensveien. Hans argumentasjon kan sammenfattes slik: «Hvis ikke Husebyskogen omreguleres straks, vil mange mennesker dø.» Han ber om at terrorfrykt skal styre Oslos byutvikling. I Borgens unntaktstilstand trengs folkeopplysning: Det har aldri vært angrep på amerikanske ambassader i Europa. Derimot har offentlig […]

Jan Borgen skriver hissige innlegg for å skape panikk rundt USAs ambassade på Drammensveien. Hans argumentasjon kan sammenfattes slik: «Hvis ikke Husebyskogen omreguleres straks, vil mange mennesker dø.» Han ber om at terrorfrykt skal styre Oslos byutvikling. I Borgens unntaktstilstand trengs folkeopplysning: Det har aldri vært angrep på amerikanske ambassader i Europa. Derimot har offentlig transport i London og Madrid blitt bombet. Vil Borgen også kreve T-banen stengt? Borgen feilinfomerer når han sier at Politiets sikkerhetstjeneste anbefaler Huseby. PST sier ikke eneste ord om Huseby.

Krever sivilisasjon. Vi vet ikke om eller hvor terror vil ramme. Uforutsigbarhet er terrorens natur. Panikk er terrorismens virkemiddel. Dialog, lovmessighet og forutsigbarhet er sivilisasjonens måte. Byrådets behandling av ambassadesaken er usivilisert. Den er preget av diktat, ulovligheter, hastverk og hemmelighold. Vi krever en sivilisert vurdering av søknaden om å bygge ut 40 mål friområde i Oslo.

Ikke lovmessig prosess. Prosessen rundt salget av tomten har vært usivilisert og ulovlig. Vi er enige med Byutviklingskomiteens Akhtar Chaudrhy (SV) som uttaler til Ullern Avis 19 oktober: «Prosessen har store mangler og har ikke fulgt de demokratiske spilleregler som vi ellers setter så høyt.» I følge hemmeligstemplet korrespondanse som fylkesmannen til slutt gav innsyn i, gav byrådet grønt lys til å bygge i Husebyskogen etter tre uker. De lovet USA omregulering før salget. Borgen skal vite at denne prosessen har vært alt annet enn transparent.

Ingen politisk forutsigbarhet. Prosessen har heller ikke vært forutsigbar. Hadde den det ville byrådet tatt hensyn til norske lover, politiske vedtak, egne kommunale fagetater og eget folk. Byrådet har ignorert nær 30 høringsinstanser som sier nei til utbygging. De har ignorert Oslos kommuneplan, grøntplan og en tyvetalls kommunale og nasjonale vedtak om miljø, idrett, natur og friluftsliv. De har feilaktig gjemt seg bak Wienkonvensjonen. Konvensjonen gir nemlig ikke supermakters ambassader rett til å styre byutvikling i vertslandet, eller til å velge seg tomt etter forgodtbefinnende. Den sier heller ikke at en reguleringssak for en ambassade skal behandles privilegert.

Ingen dialog. En sivilisert prosess hadde lagt dialog, ikke diktat, til grunn for tomtevalget. Byrådet har kun lyttet til USAs harde krav. USA har forbeholdt seg retten til å avslå alle gode forslag. Slik har de styrket sin forhandlingsposisjon. Taktikken virker når motparten aksepterer den. Det har byrådet gjort. I andre europeiske byer har lokale myndigheter stilt krav tilbake – og funnet balanserte løsninger. I Bern og Frankfurt flytter ambassade og konsulat nå inn i eksisterende bygg. Der var det ingen krav om friarealer.

Siviliserte liv. Borgen kaller ambassadesaken et verdivalg. Han har rett. Også i terrorens tid må vi leve siviliserte liv, slik Tony Blair mante til etter bombingene i London. Alternativet er at terroren styrer demokratiet vårt. Og siden vi er siviliserte her på Huseby, ønsker vi USA hjertelig velkommen til den andre siden av Husebyskogen, til det svære tomme bygget der det var trygt nok for Forsvarets overkommando. Velkommen til Huseby USA, men ikke på friområde.

Margrethe Geelmuyden, Aksjon Vern Husebyskogen

Kommentarer