USAs svarteliste

Ny Tid har konsultert en rekke eksperter om hvordan 301-listen fungerer. Ingen er kjent med at det finnes noen klare kriterier for å havne på listen.

Avatar
Email: eirikvold@hotmail.com
Publisert: 01.02.2018

«Special 301 Report» er en liste over land der amerikanske selskaper og produkter møter «handelshindringer» i form av patentlovgivning, copyrightlover og liknende, som USA mener det er spesielt viktig å påvirke.

Listen gis ut av de amerikanske handelsmyndighetene USTR – en regjeringsinstitusjon med ansvar for å utarbeide landets handelspolitikk som er direkte underlagt den amerikanske presidenten.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer