Benjamin T. Lynerd: Republican Theology

Tanken på at Bibelen skal styre over folks hverdagsliv og det sosiale og offentlige livet, ligger fremdeles som en styrende hånd over det republikanske partiet i USA. 

Henning Næss
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 18.02.2016

Benjamin T. Lynerd:
Republican Theology. The Civil Religion of American Evangelicals
Oxford University Press, 2014

 

Har du lurt på hvordan klassisk amerikansk libertarianisme lar seg forene med restriktiv moral? På hvorfor evangelisk kristendom er en så viktig del av amerikansk politikk? På hva som er grunnen til at George W. Bush så overbevist kunne deklamere sitt «korstog mot terrorisme»? På hvordan det har seg at Gud alltid blander seg inn i landets innenriks- og utenrikspolitiske gjøremål? På hvorfor evangelisk undervisning, med vekt på kreasjonisme og antidarwimisme, har slått igjennom på så mange skoler i USA? Har du lurt på hva som gikk forut for den amerikanske mccarthyismen på 1950-tallet? På hvorfor Ronald Reagan, straks han ble president, begynte et langvarig samarbeid med NAE (The National Association of Evangelicals)? I så fall gir den politiske filosofen Benjamin T. Lynerds Republican Theology. The Civil Religion of American Evangelicals gode svar på disse spørsmålene.

Hardt arbeid og dyd. «Republikansk teologi» bygger på augustinsk filosofi, og er en sammensmeltning av politisk og religiøs tenkning som går ut på at intet menneske er syndfritt, og som derfor håper på spirituell forandring av menneskeheten gjennom dyd og hardt arbeid. Dette er ideer som har gjort USA til et land preget av libertarianske verdier, homofobi og et reaksjonært kvinnesyn, mikset med strenge krav til «riktig» oppførsel.
Hvorfor tenkningen til John Locke og Jean-Jacques Rousseau, som tross alt var skapere av samfunnsmessige kontraktsteorier, ikke har slått igjennom i den konservative delen av USA, gir boken også en forklaring på. Ideen om at frihet må bygge på gjensidig tillit mellom alle borgere og på like rettigheter for alle frie innbyggere er en del av den amerikanske uavhengighetserklæringen, men står i klar opposisjon til republikansk teologi. Lynerds bok viser hvorfor ideen om sivile rettigheter bygget på frihet, likhet og brorskap i så oppsiktvekkende liten grad har påvirket det republikanske partiet, eller USA i det hele tatt.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.nytid.no/usas-sharia/" order_type="social" title_text="Kommentarer" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="monospace" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.