Benjamin T. Lynerd: Republican Theology

Tanken på at Bibelen skal styre over folks hverdagsliv og det sosiale og offentlige livet, ligger fremdeles som en styrende hånd over det republikanske partiet i USA. 

Henning Næss

Benjamin T. Lynerd:
Republican Theology. The Civil Religion of American Evangelicals
Oxford University Press, 2014

 

Har du lurt på hvordan klassisk amerikansk libertarianisme lar seg forene med restriktiv moral? På hvorfor evangelisk kristendom er en så viktig del av amerikansk politikk? På hva som er grunnen til at George W. Bush så overbevist kunne deklamere sitt «korstog mot terrorisme»? På hvordan det har seg at Gud alltid blander seg inn i landets innenriks- og utenrikspolitiske gjøremål? På hvorfor evangelisk undervisning, med vekt på kreasjonisme og antidarwimisme, har slått igjennom på så mange skoler i USA? Har du lurt på hva som gikk forut for den amerikanske mccarthyismen på 1950-tallet? På hvorfor Ronald Reagan, straks han ble president, begynte et langvarig samarbeid med NAE (The National Association of Evangelicals)? I så fall gir den politiske filosofen Benjamin T. Lynerds Republican Theology. The Civil Religion of American Evangelicals gode svar på disse spørsmålene.

Hardt arbeid og dyd. «Republikansk teologi» bygger på augustinsk filosofi, og er en sammensmeltning av politisk og religiøs tenkning som går ut på at intet menneske er syndfritt, og som derfor håper på spirituell forandring av menneskeheten gjennom dyd og hardt arbeid. Dette er ideer som har gjort USA til et land preget av libertarianske verdier, homofobi og et reaksjonært kvinnesyn, mikset med strenge krav til «riktig» oppførsel.
Hvorfor tenkningen til John Locke og Jean-Jacques Rousseau, som tross alt var skapere av samfunnsmessige kontraktsteorier, ikke har slått igjennom i den konservative delen av USA, gir boken også en forklaring på. Ideen om at frihet må bygge på gjensidig tillit mellom alle borgere og på like rettigheter for alle frie innbyggere er en del av den amerikanske uavhengighetserklæringen, men står i klar opposisjon til republikansk teologi. Lynerds bok viser hvorfor ideen om sivile rettigheter bygget på frihet, likhet og brorskap i så oppsiktvekkende liten grad har påvirket det republikanske partiet, eller USA i det hele tatt.

Sin egen lykkes smed. Darwins utviklingslære kontra kristen teologi, samt årsaken til det frie markedets triumf over sinnene, er også et tema i Republican Theology. Det samme er «covenant-teologi», eller «pakt-teologi» en form for politisk tenkning som er eldre enn både John Locke og Thomas Hobbes, og som har overlevd alle sosiale kontraktsteorier. Covenant-teologi eller covenantialisme er en form for kristen teologi som går ut på at Bibelen skal styre over folks hverdagsliv, og over det sosiale og offentlige livet. Kristen teologi og amerikansk politikk lar seg vanskelig skille, og teologien styrer i høy grad det republikanske partiet i USA.
Det er altså foreningen av en ekstremt konservativ politikk og kristen evangelisme denne boken handler om. De viktigste prinsippene for denne særegne pakten mellom religion og politikk er den grunnleggende dyrkingen av ideen om minst mulig statlig innblanding. Så få sosiale velferdsgoder som mulig bør forekomme, fordi alt er opp til det enkelte menneske og hans eller hennes forhold til Gud. Til gjengjeld har man fått charity, som det kalles når rike mennesker gir penger til de fattige.
Når denne formen for kristen evangelisme forener seg med reaksjonær politikk, kan det å invadere et land og ta dets olje bli forsvart som en form for kristen og moralsk aktivisme. Boken hevder, skremmende nok, at politisk evangelisme i dag er et globalt fenomen.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL