USA vil ikke støtte klimatiltak

Klimaendringene i Arktis bekymrer mange, men USA har ikke latt seg imponere.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 17.11.2004

Fem dager satt klimaforskerne på et hotell i den islandske hovedstaten Reykjavík og diskuterte funnene som ACIA-komiteen har lagt frem i sin rapport om klimaendringene i Arktis. I neste uke er det politikernes tur. Da møtes Arktisk Råd på samme hotell som klimaforskerne, og politikerne skal bestemme seg for hva de skal gjøre med de signalene som kommer fra Arktis.

Den viktigste konklusjonen etter møtet i Reykjavik i forrige uke er at det ikke lengre er et spørsmål om det faktisk skjer en rekke faretruende klimaendringer i Arktis. Den tvilen er borte. Nå er spørsmålet hva en skal gjøre med dette.

ACIA skal fortsette i ny form. Forskerne har fått nye spørsmål etter at klimarapporten ble lagt frem. Nå skal de finne svarene på de nye utfordringene, sier lederen for ACIA-komiteen, Robert Corell.

Starter i Arktis

ACIA-rapporten har vakt oppsikt over hele verden. Selv om klimakonferansen i nyhetsredaksjonene konkurrerte med Arafats sykdom og død, så nådde Reykjavik-konferansen spaltene i aviser i blant annet New Delhi. Rapporten er omfattende, og de 250 forskerne som har bidratt er ikke enige i hvor alvorlig trusselen er, men de er enige om at de globale klimaendringene nå kan ses igjen i et varmere klima i Arktis. Hvor raskt isen smelter er de ikke enige om, men de er enige om at isen smelter raskere nå enn den gjorde bare for få år siden.

Ideen til ACIA-rapporten ble født da en gruppe forskere mente at nøkkelen til klimaendringene må ligge i Arktis, fordi det er her en først kan måle klimaendringer som skjer over tid. I 1998 foreslo Arktisk Råd at de sammen med den internasjonale arktiske vitenskapskomiteen, skulle starte arbeidet frem mot ACIA. Selv om forskere lenge har kjent til hvordan vårt klima fungerer, så var først for rundt ti år siden at det gikk opp for dem at der det virkelig skjedde noe, det er i Arktis. Det som skjer i Arktis er de endringene vi vil se om 20-25 år. Derfor har denne rapporten også fått mer oppmerksomhet enn mange andre klimarapporter.

Bremseklossen Bush

Allerede tidligere i høst kom signaler fra USA om at George W. Bush og hans regjering ikke stiller seg bak ACIA-konklusjonene.

Når de åtte landene i Arktisk Råd i neste uke sender sine statsråder til Reykjavík for å bli enige om veien videre, så vil møtet dele seg i to – USA mot resten.

Målet med møtet i neste uke er at de åtte landene USA, Russland, Canada og de nordiske landene skal bli enige om en felles uttalelse der det forventes at de gir løfter om at CO2-utslippene skal reduseres – for å få bukt med en av de verste årsakene til klimaendringene.

Men spørsmålet er hva USA finner på. Det kan hende at det ikke blir noen felles enighet. USA har nemlig gitt beskjed om at de mener at Arktisk Råd ikke er det rette fora for slike løfter. Dessuten har USA tidligere gitt beskjed om at de ikke vil skrive under på noen bindende løfter om CO2 og klimaendringer.

Til tross for problembarnet USA, så er de syv andre medlemmene av Arktisk Råd i all hovedsak enige om hva som må til. Det ser derfor ut til å bli de syv landenes kamp mot USA.

Grønlands Radio har i sine reportasjer fra Reykjavik påpekt at Arktisk Råd hittil alltid har kommet med enstemmige uttalelser.

Spørsmålet er hva som vil skje når situasjonen oppstår der USA nekter å godta flertallets forslag. Det ser ut til at det går mot et splittet Arktisk Råd der ingen av partene blir fornøyde. Et annet spørsmål er om vi får en situasjon der de syv landene lar USA seile sin egen sjø, mens de syv – deriblant Russland – velger å komme med en uttalelse som går inn for å redusere klimautslippene ytterligere.

Urbefolkningen reagerer

Robert Corell sier til Grønlands Radio at han har fått mange ulike signaler om hvor det bærer politisk, men at han tror at det skal være mulig å finne en politisk løsning.

Så diplomatiske var ikke urbefolkningen da det kom frem hva USA vurderer. Sametingspresident og medlem av Norske Samers Riksforbund, Geir Tommy Pedersen sa under møtet i Reykjavik at innbyggerne i Arktis blir tatt som gisler av USA i klimaspørsmålet. Han fikk støtte fra presidenten for inuittene ICC, Sheila Watt-Cloutier. Hun sa at hvis ikke Arktisk Råd kan bli enig om en skikkelig felles uttalelse i neste uke, da bør den amerikanske menneskerettighetskommisjonen ta opp saken og fordømme den amerikanske holdningen.

Urbefolkningen i Arktis er de som allerede i dag rammes av det varmere klima i Arktis. Havisen smelter tidligere, og kommer igjen senere på høsten. Dette skaper problemer for både mennesker og dyr som er avhengige av isen for å kunne drive jakt.

Kommentarer