USA utenfor loven?

Amerikanernes råkjør mot den internasjonale straffedomstolen nådde nye høyder denne uken, da USAs FN-ambassadør valgte å holde politistyrken i Bosnia som gissel i kampen mot en internasjonal rettsorden. Tidligere vet vi at USA både har forsøkt å svartmale de europeiske landenes holdning til domstolen, og at amerikanske kongresspolitikere vil forbeholde USA retten til regelrett å […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Amerikanernes råkjør mot den internasjonale straffedomstolen nådde nye høyder denne uken, da USAs FN-ambassadør valgte å holde politistyrken i Bosnia som gissel i kampen mot en internasjonal rettsorden.

Tidligere vet vi at USA både har forsøkt å svartmale de europeiske landenes holdning til domstolen, og at amerikanske kongresspolitikere vil forbeholde USA retten til regelrett å invadere Nederland for å sette fri amerikanske soldater anklaget for forbrytelser mot menneskeheten.

Som så mange ganger tidligere, demonstrer USA at de ikke anser seg bundet av en internasjonal rettsorden – men at de like fullt forventer at alle andre land skal leve etter denne. Som så mange ganger tidligere, demonstrerer USA at de bare vil delta i internasjonale organer der de kan diktere hva som skjer.

Konsekvensen som bør trekkes i resten av verden – både i Europa, Asia og Afrika – er at man ikke kan leve med en situasjon der USA er en dominerende supermakt. Svaret er selvsagt ikke nye supermakter, men at andre stater styrker sitt samarbeid på bekostning av USAs innflytelse. Samarbeidet kan ikke være begrenset til å skje innenfor regioner eller verdensdeler, men må skje både gjennom FN-systemet og utenfor dette. Bare slik kan USA tvinges inn i den samme internasjonale rettsorden som andre land gradvis er på vei mot. I dag er landet en løs kanon på dekk.

For Europas del bør et første skritt være å arbeide for at man kan løse verdensdelens sikkerhetsutfordringer uten amerikansk hjelp. Selv om Norge ikke er, eller bør bli, medlem av EU, bør vi bidra til at de situasjoner som må håndteres kan håndteres på europeisk nivå. Amerikanske soldater, med landets brutale krigshistorie, bør ikke være tilstede på europeisk jord så lenge vi ikke har sikkerhet for at de i siste instans kan holdes ansvarlige for forbrytelser mot menneskeheten.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here