USA ut, FN inn!

Det er to år siden USA invaderte Irak. Mot alle sivilisasjonenes regler. Mot FNs ønske og råd. Siden har verden sett Irak gå gjennom lovløshet, plyndring av landets ressurser og kulturskatter, vilkårlige arrestasjoner og nedverdigende behandling av sivilbefolkningen, tortur og ydmykelse av fanger.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 23.02.2005

USA brøt internasjonal rett da det invaderte Irak. Irak er dermed et okkupert land uansett hva FN har vært tvunget til å vedta og hva USA hevder. Derfor er det helt riktig å forlange at USA må ut av Irak. Likevel blir de som krever dette beskyldt for å være naive og uten kontakt med virkeligheten. Argumentene er at demokratiseringsprosessen vil stoppe, og at det vil oppstå et maktvakuum som vil kaste landet ut i borgerkrig og kaos dersom USA trekker seg ut. Begge argumenter er falske.

En okkupant kan aldri ha nødvendig legitimitet til å etablere demokrati i et okkupert land. Det ser vi tydelig i Irak. Valget som nylig ble avholdt ble kalt fritt og demokratisk i vestlige medier, men på hvilket grunnlag? Folket fikk ikke vite hvem kandidatene var eller hva slags politikk partiene ville føre. I noen deler av landet ble folk truet til å boikotte valget. I andre deler ble folk truet til å stemme. Hvor mange som faktisk deltok i valget og stemte på fritt grunnlag vil vi aldri få vite sikkert. Nesten ingen steder var det uavhengige valgobservatører til å kontrollere om valget foregikk på riktig måte eller om opptellingsresultatene ble manipulert. Det som er sikkert er at målet med valget ikke var at irakerne skulle få bestemme i eget land. Målet var å skaffe Irak en regjering som kan “invitere” USA til å være i landet i all overskuelig fremtid.

Det er riktig at Irak vil bli kastet ut i kaos dersom USA trekker seg ut uten noen plan. Men hvem har sagt at landet skal overlates til røvere og banditter? På samme måte som andre okkuperte områder, for eksempel Øst-Timor, kan Irak få et FN-styre for en periode fra okkupanten trekker seg ut fram til en virkelig demokratisk valgt regjering er på plass. En FN-styrke kan ivareta innbyggernes sikkerhet fram til Irak har bygd opp eget politi og militære styrker som er sterke nok til å ta over selv. Tunge land som IKKE var en del av USAs invasjonsstyrker kan delta her. Land som India, Kina, Sør Afrika, Pakistan, og Egypt har ingen interesser i Irak. De var mot invasjonen. Ett av disse landene har arabisk brorskap med irakerne, og to har felles tro. De vil derfor trolig være velkomne i Irak for å hjelpe det irakiske folk å etablere en nødvendig statsstruktur. De vil være venner, ikke okkupanter. Sammen har de styrke nok til å oppfylle det nødvendige troppebehovet.

USA trenger ikke mer enn tre måneder for å trekke ut alle sine styrker. Heller ikke nye styrker trenger mer enn tre måneder for å etablere seg i landet. Dette må skje samtidig. Dersom USA var interessert i det, hadde det vært realistisk å få til enighet i FN om en slik overgang. Men er det akseptabelt for USA? Svaret er: NEI. Spørsmålet er hvorfor.

Akhtar Chaudhry er stortingskandidat for SV

Kommentarer