USA tause om Thules fremtid – danskene får ikke politisk kontakt

Danskene klarer ikke å bryte igjennom den tause amerikanske muren

Den danske regjeringen annonserte for et år siden at det skulle være en bred debatt om amerikanernes tilstedeværelse på Grønland. Siden har ingen hørt noe.

For en uke siden var den danske utenriksministeren Per Stig Møller i Folketingets utenrikskomité og orienterte om saken. Ifølge statsråden er det ikke utsikt til noen snarlig løsning på spørsmålene knyttet til den militære nærværelsen på Grønland, og Thule basens mulig del av et amerikansk missilskjold.

Peter Skaarup, som sitter på Folketinget for det høyreradikale Dansk Folkeparti, sa etter orienteringen at han er bekymret. Dansk Folkeparti er en del av det parlamentariske grunnlaget til den danske regjeringen.

Han sier at det er irriterende at forhandlingene ikke går raskere. Skaarup sier at det er et klart flertall i Folketinget for å tillate USA å bruke Thule basen i forbindelse med missilskjoldet.

– I tillegg skulle vi gjerne ha fått oppdatert den forsvarsavtalen som eksisterer mellom Danmark og USA om amerikanernes tilstedeværelse på Grønland. Den må moderniseres, sier Peter Skaarup til Ritzaus Bureau.

Peter Skaarup understreker at ifølge den gjeldende avtalen så kan amerikanerne gjøre det det passer dem.

– Og slik kan vi ikke ha det, sier Skaarup.

Uansett hva Skaarup måtte mene så ser det ut til at det kan ta lang tid før en ny forsvarsavtale er på plass. Ifølge utenriksminister Per Stig Møller er forhandlingene fremdeles på embetsmannsnivå.

Han unnskyldte seg med at selv om forhandlingene ikke var kommet på politisk nivå, så hadde embetsmennene greid å få delt forhandlingene opp i flere undergrupper som miljø, utviklingen av Grønland og en ny forsvarsavtale.

Mens danskene tydeligvis ikke greier å få fart i forhandlingene med USA så har Danmark og Grønland kommet langt i hva innholdt bør være i den nye avtalen. Men Stig Møller kunne bare si at det kan ta lang tid før grønlandske politikere under vingene av den danske utenriksministeren kunne regne med å møte noen av representantene for USA.

Dermed spøker det for alvor for forhandlinger på denne siden av presidentvalget i USA til høsten.

Ikke overraskende

At den danske regjeringen ikke har fått fart i forhandlingene med USA overrasker ikke de to grønlandske folketingsrepresentantene Kuupik Kleist og Lars Emil Johansen.

Kuupik Kleist, fra det venstreradikale partiet Inuit Ataqatiqiit (IA), sier til KNR/Grønlands Radio at USA ikke har hatt tid til å ha fokus på diskusjonen om missilskjoldet.

– Det er tydelig at amerikanerne ikke har så brå hast med å få plass en ny avtale om Thule-basen. Ellers hadde de presset mer på for å få igjennom en avtale, sier Kuupik Kleist.

Den sosialdemokratiske Lars Emil Johansen fra partiet Siumut, mener at Grønland bør bruke den ekstra tiden de har fått til å finpusse på kravlisten overfor amerikanerne. Johansen mener at Grønland hittil har vært alt for flytende i hva de bør kreve i forhandlingene.

– Vi må ha på plass en liste med krav, sier Lars Emil Johansen, og peker blant annet på at Qaanaaq – Thulebasens nærmeste grønlandske bosetting – bør få en rekke innrømmelser under forhandlingene.

– Det er befolkningen i Qaanaaq som betaler den høyeste prisen for den amerikanske tilstedeværelsen i Thule, sier Lars Emil Johansen.

Han får støtte fra borgmesteren i Qaanaq, Naimangitsoq Petersen fra IA.

– Vi har fått garantier om at vi skal bli informert løpende i forbindelse med det som skjer rundt Thulebasens fremtid, men hittil har vi ikke hørt noe. Det kan vi akseptere.

Kommentarer