– USA må be om unnskyldning

En ny folkebevegelse kan stanse krigen mot Afghanistan. Men skal man få utryddet grunnlaget for terrorismen, må også USAs virkelighetsforståelse forandres, mener Johan Galtung.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 25.10.2001

Sist tirsdag innledet han til debatt om kampen mot terrorismen med utgangspunkt i terrorangrepet på USA og USAs og Storbritannias krig mot Afghanistan. Rundt 300 mennesker hadde samlet seg i Genius konferansesenter i Oslo for å høre Galtungs foredrag i regi av Antikrigsnettverket i Oslo.

USAs ugjerninger må fram

Johan Galtung åpnet med å sammenligne Natos angrep på Beograd i 1999 og terrorangrepet i New York i 2001. Vesten var ikke akkurat preget av sørgehøytideligheter og to minutters stillhet i 1999. USA har siden 1793 intervenert militært 228 ganger i andre land, ifølge Galtung. Han nevnte også Osama bin Ladens erklæring på den arabiske TV-kanalen al-Jazeera der USAs erfaringer med terroren 11. september blir sammenlignet med den terror folket i Afghanistan har erfart gjennom mange år. Galtung ønsket seg reportasjer i norske media om bakgrunnen for terroraksjonene. USAs ugjerninger mot andre land må fram i offentligheten, er hans krystallklare budskap.

Terrormodell og gjengjeldelsesmodell. Dette er de to tolkningsmulighetene som ifølge Galtung benyttes for å forstå og forklare terroristangrepene i New York og Washington.

– Det er terrortolkningen på hendelsene som dominerer i USA. Terroristene og deres virksomhet skal ødelegges, det er ledernes holdning. Hva som ligger bak, er man mindre interessert i. Men befolkningen er langt mer nyansert og søker etter veier ut av uføret, hinsides media. På et møte i Ottawa i Canada der jeg holdt et lignende foredrag som i kveld, var det kun en person som ble sint, smelte igjen døra og forlot møtet. Ellers var folk opptatt av å finne ut hvorfor terroristene angrep USA. Det var media folk var forbannet på – ikke meg, forklarte Galtung.

– Vi må ikke la oss forvirre av FN. Organisasjonen er jo en “fagforening” av regjeringer. Derfor er de mot terror. Hvis FN derimot hadde vært et verdensparlament kunne de faktisk gjort noe for å stoppe terrorisme. Men det er et sprik mellom lederne og befolkningen i de fleste land. Terrorvirksomhet skal kort og godt ødelegges uten at man forsøker å forstå hvorfor. USAs liste med 70 bevispunkter mot Osama bin Laden holder ikke i en rett. Det er ikke nok at bin Laden har utført lignende aksjoner. Derfor er heller ikke de såkalte bevisene offentliggjort. Hadde de hatt noe å fare med, hadde vi fått vite det. Jeg er faktisk overrasket over at terrorangrepet ikke har kommet tidligere. Den såkalte moderate Colin Powell har for eksempel uttalt at: “America was created to bring God and power to the world”.

Gjengjeldelse

Den andre tolkningsmuligheten av terrorangrepet er altså, ifølge Galtung, gjengjeldelsesmodellen. Dette er også det Galtung selv tror mest på. Terroristene har gjengjeldt det USA har gjort mot andre land. Ting som ikke kan gå upåaktet hen. USA har et langt synderegister. Galtung ramset opp det meste fra USAs kriger og støtte til diktatoriske regimer over hele verden. Fra Korea og Vietnam, via Latin-Amerika og islamske land til det han kalte kampen mot det ortodokse. Altså krigene mot Serbia og engasjementet i Makedonia. Han fryktet også at det kunne oppstå en krig mot Russland. I forbindelse med USAs virksomhet i Latin-Amerika, tok han særlig for seg kuppet i Chile i 1973. Pinochet og USA samarbeidet tett og angrep det de hatet mest, nemlig presidentpalasset. På samme måte gikk terroristene til angrep på de bygninger de hatet mest, World Trade Center og Pentagon.

Det var ikke USA i seg selv terroristene angrep, hevdet Galtung. Det var USAs hegemoni i verden. Han trakk fram at USA jo ofte har spilt ut sin politikk gjennom andre aktører, ofte dikatorer.

– Jeg tror kanskje vi nå ser begynnelsen på slutten av USAs imperialisme.

Åtte punkter for å fjerne terror

Johan Galtung la fram åtte punkter om hvordan man kunne stoppe terrorismen:

– Det trengs en politiaksjon for å arrestere terroristene og en juridisk myndighet. FNs sikkerhetsråd er uegnet. Muslimske land kan ikke ta det alvorlig. Blant de fem faste medlemmene er det fire kristne land pluss Kina. Det måtte opprettes en internasjonal domstol, og blant dommerne må det også være muslimer. Mullah Omars uttalelse om at Taliban var villig til å utlevere bin Laden til et muslimsk land, var et forhandlingskort. Men amerikanerne sa nei.

– Palestina må annerkjennes.

– Amerikanske tropper må trekkes ut av Saudu-Arabia. Eller sagt på en annen måte; man plasserer ikke mafiaens hovedkvarter i Vatikanstaten.

– Sanksjonene mot Irak må oppheves. Saddam har fire ganger prøvd å komme til forståelse med USA, men de ville ikke snakke med ham. USA må også be om unnskyldning for Madeleine Albrights uttalelse om at USAs mål med krig og sanksjoner mot Irak er verdt drapet på hundretusener av mennesker, deriblant veldig mange barn. USAs politikk er ren fascisme.

– USA må inngå i et dialogforhold med Iran. President Khatami ønsker tilnærming til vesten.

– Man få igang en mekling mellom ulike parter i Afghanistan med sikte på å få etablert en levedyktig regjering.

– Det må etableres globaliseringsfrie soner. Det er mange fattige og ressurssvake mennesker i verden idag. De må beskyttes mot markedskreftenes frie spill.

– Forsoning. Vi må si farvel til hevn. Ingen kommer til å glemme volden, og de skal heller ikke gjøre det. Men man må stoppe volden, bringe den ut av gjengjelelsens onde sirkel.

Ifølge Galtung trengs en bredt sammensatt koalisjonsregjering i Afghanistan. Taliban bør være representert, men ikke Nordalliansen. De har massevis av grusomheter på samvittigheten og er blant annet knyttet til Ushbekistan. Grunnlaget for regjeringens politikk må være fundamentale menneskelige behov. Galtung ser for seg en føderasjon, ikke en regjering som bare består av for eksempel pashtuner eller andre etniske grupper alene. Utenlanske stater må holde seg unna. I fremtiden kan det bli mulig med et statsforbund, en konføderasjon med omkringliggende land. Det trengs også en organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Asia og Stillehavsområdet.

Folkebevegelser og forsoning

Galtung tror det kommer til å utvikle seg en folkevegelse i USA som blir større en antikrigsbevegelsen mot Vietnamkrigen. Det er også 1,2 milliarder muslimer som er forpliktet til å forsvare sin tro med sverd, ikke spre den. Han setter også sitt håp til land i Europa som nå er alliert med USA i krigen mot terrorisme. Men når de etter en tid ikke helt skjønner hva formålet er med krigen, begynner de å tvile. England er ikke et slikt land ifølge Galtung. For som han sier, “USA er valgt av Gud, og England er valgt av USA”.

– Men dette vil da ikke stoppe de virkelige hatefulle, vil noen si.

Galtung svarer på sitt eget spørsmål med å påpeke at de hatefulle trenger omgivelser som støtter dem.

– Noen unnskyldninger fra vestens ledere ville føre til at muslimer omfavner dem som sier unnskyld. Dermed vil den harde kjernen få det vanskeligere med å fortsette.

Virkelighetsforståelse

Galtung trekker fram Forbundsrepublikken Tyskland og spesielt Willy Brandt som den store forsoningsmesteren. De har bedt om unnskyldning for nazistenes ugjerninger, og har tatt et oppgjør med nazitida i skolebøkene. Den private skammen som mange tyskere har følt, var ikke nok. Den måtte ut og gjøres kollektiv. Lærebøker i skolen og mange minnesmerker om nazitida har bidratt til dette.

– Men hvordan frigjør man seg fra skammen, spurte en av tilhørerne.

– Tilgivelse, svarte Galtung.

– Man må bygge opp et nytt forhold til den andre. Egon Krentz som åpnet Berlin-muren burde fått en belønning og ikke blitt kastet i fengsel.

Men hva med amerikanernes virkelighetsforståelse? Galtung forteller en historie om en lærer som i en prøve spurte klassen hvor lenge Vietnamkrigen varte. Elevene skulle fylle inn to årstall, men en av elevene svarte at Vietnamkrigen var mellom Nord- og Sør-Korea.

– USAs befolkning må rett og rett forandre sin virkelighetsoppfatning, og et bra sted å begynne, er i skolen, hevdet Galtung.

Kommentarer