USA avgrenser torturbegrepet

For USA er psykisk tortur av Guantanamo-fangene ikke det samme som ulovlig tortur. Danske tortureksperter, som Tue Magnussen (bildet) fra RCT, mener at USA er på farlig kurs.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Mens den USA-ledede angrepsstyrken kjemper i Bagdads gater har verdens medier snudd blikket bort fra fangene på Guantanamo-fangeleiren på Cuba. Fangene som USA har tatt i forbindelse med krigen i Afghanistan lever under uverdige forhold, og blant annet danske eksperter på tortur er ikke i tvil om at USA bryter internasjonale avtaler. De mener at det fangene på Guantanamo utsettes for er tortur.

USA holder mer enn 600 fanger innestengt på Guantanamo-basen på Cuba. Disse fangene kommer fra flere enn 40 land. Ifølge den amerikanske ambassadøren i krigsforbryterspørsmål, Pierre-Richard Prosper, skal fangene ikke holdes innstengt i all evighet, men de skal på et senere tidspunkt stilles for en dommer. Det er først når fangene har fått sin sak behandlet av en amerikansk dommer at de kan se frem mot hvor de skal tilbringe årene fremover ? i et amerikansk fengsel, i hjemlandets fengsel eller kanskje de skal løslates fordi det ikke finnes dokumentasjon på at de er farlige terrorister.

Men hvor lang tid USA vil bruke på å undersøke de enkelte sakene ønsker de ikke å komme nærmere inn på. Foreløpig har Guantanamo-fangene sittet i knappe to år på basen uten å vite hva de er anklaget for.

Hardt press

Tue Magnussen, koordinator ved Rehabiliterings- og forskningscenteret for Torturofre (RCT) i København, møtte – sammen med RCTs norsk-fødtr direktør Jo E. Asvall – Pierre-Richard Prosper da denne var i København i mars. Representanter for RCT og Amnesty International fikk sammen med representanter for Folketinget og den danske regjering snakke med Pierre-Richard Prosper. Tue Magnussen sier til Ny Tid at inntrykket Prosper ga, ikke virket overbevisende.

– Sammenlignet med for eksempel terrorisme, så er tortur klart definert gjennom internasjonale avtaler. Tortur kan defineres i fire punkter: Det skal være en bevisst handling fra den som utøver torturen; den skal gi sterk smerte, fysisk eller psykisk; den har som mål å tiltvinge seg opplysninger og den utføres av en offentlig myndighet, sier Tue Magnussen, og viser til at disse fire punktene har det vært bred enighet om lenge.

– Likevel velger USA nå å tøye disse avtalene langt utover det som hittil har vært akseptert. Det gjelder særlig definisjonen av hva som er psykisk tortur. Det vi ser er et skremmende bilde der USA betviler både FNs torturkonvensjon og Genevekonvensjonen. Det vil i lengde være uholdbart hvis den holdningen får lov til å spre seg, sier Tue Magnussen.

Han er redd for at USA vil bruke sine nye tolkninger av tortur når de nå skal til å vurdere hva de skal gjøre med de krigsfangene de har tatt og tar i Irak.

– Hvis ikke USA igjen velger å følge internasjonale konvensjoner, så er vi på vei inn i en farlig og usikker tid.

Psykisk tortur

Det som overrasket representantene for Amnesty International og RCT under møtet med Pierre-Richard Prosper var hans utydelige holdning til psykisk tortur.

– Pierre-Richard Prosper gikk langt i å si at psykisk tortur er akseptabelt. Vi er svært skuffet over den fleksibiliteten han viste til torturbegrepet. Ambassadøren ga uttrykk for at han forstår kun tortur som fysisk hardhendt tortur, mens psykologisk tortur, å ta fra fangene medisin og ta fra dem muligheten for å sove ikke går under hans forståelse av torturbegrepet.

Tue Magnussen mener at USA har gitt seg ut på en farlig glidebane, og at det kan være fare for at flere land tar etter og tolker torturbegrepene på nye og kreative måter under dekke av at det er et ledd i kampen mot terror.

Pierre-Tichard Prosper uttalte i forbindelse med sin reise til en rekke europeiske land i mars at USA jobber tett sammen med de landene som har fått en eller flere av sine statsborgere innestengt på Guantanamo. Blant fangene er det en svensk og en dansk statsborger.

Prosper sier i et brev som er gjengitt i den danske avisen Politiken, at USA prøver å få en god dialog med fangene for å få avklart hva de har drevet med og hva deres mål var. Ifølge Prosper er det flere som samarbeider med amerikanerne for å få belyst saken og som har kommet med verdifulle opplysninger, mens andre bevisst er unnvikende når de kryssforhøres.

Tue Magnussen understreker at USA må ta hensyn til de internasjonale konvensjonene de har skrevet under på, og viser til at fangene på Guantanamo har sittet fanget i snart to år uten at eneste av dem har fått prøvd saken sin for en domstol. Amerikanerne hevder at de kan beholde fangene i ubegrenset tid før de stilles for en dommer.

Den danske utenriksministeren har gitt uttrykk for at farlige fanger av den typen som finnes på Guantanamo-basen kan risikere å sitte innestengt i opptil 30 år uten å se en dommer.

Tortur

USA vil ikke kalle Guantanamo-fangene for krigsfanger, fordi dette vil gi dem en rekke rettigheter som de ellers ikke har. Tue Magnussen sier at nettopp definisjonen på hva type fanger vi her snakker om gjør spørsmålet om tortur særlig viktig. En soldat som blir tatt til fange i krig skal behandles på samme måte som soldatene i det landet som har tatt krigsfanger. Ved å nekte å godta fangene USA tok i Afghanistan som krigsfanger så mener USA at det slipper en del forpliktelser. Det har vært antydet at Guantanamo-fangene utsettes for en eller annen form for tortur.

Tue Magnussen sier at det i dag er umulig å si om disse fangene utsettes for tortur, fordi USA nekter å gi menneskerettighetseksperter og tortureksperter adgang til å se basen og snakke med fangene.

Det har fått RCT å foreslå at Danmark inviterer en tortur- og eller en ekspert i menneskerettigheter til å delta i en offisiell dansk delegasjon som skal besøke Guantanamo-basen og fangene. Deriblant den danske statsborgeren.

– Selv om vi ikke kjenner omfanget av tortur på Guantanamo, så er det mye som tyder på at amerikanerne bruker spesielle metoder under avhør av fangene mens de er i for eksempel Afghanistan ? før de sendes til Guantanamo.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here