Østerikes utenriksminister Sebastian Kurz ©Scanpix

USA presser Norge


USA presser sine allierte for å hindre oppslutning om et forbud mot atomvåpen, ifølge det japanske nyhetsbyrået Kyodo. «De vil kvele forslaget i fødselen,» sier Nei til Atomvåpen.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2015-03-17

Amerikanske diplomater har lagt press på norske myndigheter og andre allierte for å hindre at et forbud mot atomvåpen blir en realitet. Dette meldte det japanske nyhetsbyrået Kyodo fredag 13. mars. Siden desember har Østerrike og internasjonal nedrustningsbevegelse jobbet for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. I februar skal representanter for den amerikanske regjeringen ha oppfordret Japan til å styre unna Østerrikes initiativ. Amerikanske myndigheter har også «oppfordret enkelte NATO-medlemmer, deriblant Norge, til ikke å støtte det østerrikske initiativet,» ifølge Kyodo, som støtter seg på kilder innenfor den japanske utenrikstjenesten. På spørsmål fra Ny Tid vil ikke statssekretær i Utenriksdepartementet Bård Glad Pedersen (H) avkrefte påstandene fra Kyodo. «Flere allierte land har formelt og uformelt tatt opp saken med norske myndigheter. Dette er ikke overraskende. Å gå inn for et forbud mot kjernevåpen vil være i strid med våre NATO-forpliktelser. Dette har også regjeringen vært tydelig på,» sier Pedersen i en e-post.

Ifølge kilder Ny Tid har vært i kontakt med i Japan, har japanske myndigheter i denne saken fulgt kontakten mellom USA og deres allierte svært tett, grunnet Norges tidligere engasjement i atomvåpensaken. Derfor har også kilder i det japanske diplomatiet kunnet observere det som omtales som «press fra amerikanske representanter» på Norge.

Forlatt førersete. I 2013 var Norge blant initiativtakerne til «det humanitære initiativet», en ny tilnærming som innebar et større fokus på de menneskelige konsekvensene av atomvåpen. Initiativet har blitt styrket og videreført gjennom en serie konferanser med dette temaet, og forbudsinitiativet ble lansert under Wien-konferansen om de humanitære konsekvensene av atomvåpen i desember 2014. Det er Østerrike som står bak initiativet, som oppfordrer alle stater til å «fylle det lovmessige tomrommet for å kunne forby og eliminere atomvåpen.» Så langt har 50 land sluttet seg til det som nå kalles «the Austrian pledge» («Østerrikes løfte»), men ingen NATO-land har til nå åpnet for å støtte initiativet. I mai i år møtes statsledere fra hele verden til en tilsynskonferanse, hvor ikkespredningsavtalen fra 1970 (NPT) skal diskuteres. Forbudsarbeidet foregår utenfor NPT-rammeverket, men det forventes at …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)