USA presser Norge

USA presser sine allierte for å hindre oppslutning om et forbud mot atomvåpen, ifølge det japanske nyhetsbyrået Kyodo. «De vil kvele forslaget i fødselen,» sier Nei til Atomvåpen.
Østerikes utenriksminister Sebastian Kurz ©Scanpix
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 17.03.2015

Amerikanske diplomater har lagt press på norske myndigheter og andre allierte for å hindre at et forbud mot atomvåpen blir en realitet. Dette meldte det japanske nyhetsbyrået Kyodo fredag 13. mars. Siden desember har Østerrike og internasjonal nedrustningsbevegelse jobbet for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. I februar skal representanter for den amerikanske regjeringen ha oppfordret Japan til å styre unna Østerrikes initiativ. Amerikanske myndigheter har også «oppfordret enkelte NATO-medlemmer, deriblant Norge, til ikke å støtte det østerrikske initiativet,» ifølge Kyodo, som støtter seg på kilder innenfor den japanske utenrikstjenesten. På spørsmål fra Ny Tid vil ikke statssekretær i Utenriksdepartementet Bård Glad Pedersen (H) avkrefte påstandene fra Kyodo. «Flere allierte land har formelt og uformelt tatt opp saken med norske myndigheter. Dette er ikke overraskende. Å gå inn for et forbud mot kjernevåpen vil være i strid med våre NATO-forpliktelser. Dette har også regjeringen vært tydelig på,» sier Pedersen i en e-post.

Ifølge kilder Ny Tid har vært i kontakt med i Japan, har japanske myndigheter i denne saken fulgt kontakten mellom USA og deres allierte svært tett, grunnet Norges tidligere engasjement i atomvåpensaken. Derfor har også kilder i det japanske diplomatiet kunnet observere det som omtales som «press fra amerikanske representanter» på Norge.

Forlatt førersete. I 2013 var Norge blant initiativtakerne til «det humanitære initiativet», en ny tilnærming som innebar et større fokus på de menneskelige konsekvensene av atomvåpen. Initiativet har blitt styrket og videreført gjennom en serie konferanser med dette temaet, og forbudsinitiativet ble lansert under Wien-konferansen om de humanitære konsekvensene av atomvåpen i desember 2014. Det er Østerrike som står bak initiativet, som oppfordrer alle stater til å «fylle det lovmessige tomrommet for å kunne forby og eliminere atomvåpen.» Så langt har 50 land sluttet seg til det som nå kalles «the Austrian pledge» («Østerrikes løfte»), men ingen NATO-land har til nå åpnet for å støtte initiativet. I mai i år møtes statsledere fra hele verden til en tilsynskonferanse, hvor ikkespredningsavtalen fra 1970 (NPT) skal diskuteres. Forbudsarbeidet foregår utenfor NPT-rammeverket, men det forventes at Østerrike og støttespillerne vil bruke konferansen til å presse atommaktene til en mer offensiv nedrustningspolitikk. 

Leder i Nei til Atomvåpen, Anne Gerd Grimsby Haarr, er ikke overrasket over at USA nå setter diplomatiet i sving for å hindre et eget forbud mot atomvåpen. «De prøver å kvele forslaget i fødselen. Det humanitære initiativet har veltet om på den internasjonale debatten om atomvåpen. Nå er det ikke lenger bare atommaktene som styrer debatten,» sier Haarr til Ny Tid. Samtlige atommakter har til nå avvist kravene om forbud. Det vakte imidlertid oppsikt da USA og Storbritannia valgte å delta på Wien-konferansen i desember. Haarr ble likevel ikke oppmuntret av signalene fra de britiske og amerikanske utsendingene. «De ønsket å bagatellisere det humanitære initiativet og forbudsinitiativet, blant annet gjennom å kalle det for en distraksjon og en gimmick,» mener Haarr.

Mulig flertall. Selv om Norge gikk i bresjen for det humanitære initiativet i 2013, ville ikke den norske regjeringen forplikte seg til et forbud. I etterkant av Wien-konferansen uttrykte Bård Glad Pedersen, statssekretær i Utenriksdepartementet (H), bekymring over at et slikt arbeid kunne svekke det langsiktige nedrustningsarbeidet. «Ikkespredningsavtalen er det overordnede rammeverket for nedrustnings- og ikkespredningsarbeidet, og vi legger stor vekt på å unngå svekkelse av denne avgjørende plattformen,» sa Pedersen til Klassekampen i desember.

«Det humanitære initiativet har veltet om på den internasjonale debatten om atomvåpen»
Anne Gerd Grimsby Haarr, Nei til Atomvåpen

Den siste tiden har imidlertid frontene hardnet i den norske debatten, og opposisjonen har anklaget regjeringen for å være defensiv i nedrustningspolitikken. Torsdag 12. mars fremmet SV, Senterpartiet og Venstre et representantforslag i Stortinget om å slutte seg til Østerrikes initiativ. Da mente utenriksminister Børge Brende at et slikt forbud ville være i strid med Norges forpliktelser ovenfor NATO. «Det er fortsatt en del av NATOs strategi at alliansen skal ha atomvåpen så lenge det finnes atomvåpen. Derfor er dette med å vedta et forbud ikke i overensstemmelse med NATOs politikk,» sa utenriksministeren i sin redegjørelse torsdag.

Utenriksklemme. Nei til Atomvåpen mener at Brende tar feil når det gjelder NATO-spørsmålet. Anne Gerd Grimsby Haarr peker på at NATO-strategien er et politisk, ikke et juridisk dokument. Heller ikke ikkespredningsavtalen hindrer et slikt forbud. «Derimot kan et internasjonalt forbud være med på å oppfylle ikkespredningsavtalen,» mener Haarr. Med representantforslaget kan regjeringen havne i en utenrikspolitisk klemme. Både Arbeiderpartiet og Krf har åpnet for å slutte seg til forbudsinitiativet. Med det vil et flertall i Stortinget kunne kreve kursendring av regjeringen på et område hvor den tradisjonelt har hatt styringsrett.

Stortingsrepresentant for SV Bård Vegar Solhjell, som var en av initiativtakerne til å ta et forbud opp i Stortinget, mener likevel at regjeringen vil måtte følge opp arbeidet med et forbud om stortingsflertallet gir sin støtte. «Dette kommer selvfølgelig amerikanerne til å være uenige i. Norge har imidlertid trosset USA i slike saker før, for eksempel under arbeidet med et forbud mot klasevåpen. Det initiativet gjorde ikke noen varig skade på forholdet vårt til USA,» mener Solhjell. Haarr og Nei til Atomvåpen håper at Stortinget i det minste vil presse frem en offensiv fra regjeringshold. «Vi håper det vil utfordre regjeringen til å bli offensiv i arbeidet for et forbud,» sier Haarr.
Gratis prøve
Kommentarer