USA i fritt fall

USA som supermakt vil opphøre raskere under Trump, ifølge Johan Galtung.

AFP PHOTO / Eduardo Munoz Alvarez
nafeezahmed
Ahmed er spaltist for nettmagasinet Motherboard.

Johan Galtung (f. 1930), sosiologen som ble nominert til Nobels fredspris og forutsa Sovjetunionens sammenbrudd, varsler nå at USAs verdensomspennende makt kommer til å kollapse i løpet av Donald Trumps regjeringstid.

Nordmannen er professor ved University of Hawaii samt Transcend Peace University, og er anerkjent som grunnleggeren av freds- og konfliktstudier som vitenskapelig disiplin. Han har kommet med flere presise forutsigelser av store verdensbegivenheter – den mest kjente av dem om sovjetimperiets sammenbrudd.

Johan Galtung. Foto: Morten Holm / Scanpix

Raskere mot stupet. Galtung forutsa også treffsikkert den iranske revolusjonen i 1978; opprøret på Tienanmenplassen i Kina i 1989; de økonomiske krisene i 1987, 2008 og 2011; og han forutså til og med angrepene mot USA den 11. september 2001, ifølge avdøde Dietrich Fischer, som var faglig leder for European University Center for Peace Studies.

Første gang Galtung spådde at «USA-imperiets kollaps» ville komme i løpet av maksimum 25 år, var i 2000. Etter at George W. Bush ble valgt til president senere samme år, fremskyndet han dette sammenbruddet med fem år fordi hans mente Bush’ ekstremt militaristiske politikk ville sette fart på utviklingen.

Etter valget av Trump som USAs 45. president, syntes jeg det var naturlig å spørre Galtung hva han nå mente om denne spådommen. Galtung svarer at Trump sannsynligvis kommer til å fortsette denne linjen av tiltakende forfall – han kan til og med få det til å gå enda raskere, mener Galtung. Med typisk vitenskapelig varsomhet legger Galtung til at han selvsagt foretrekker å se hva Trumps politikk faktisk blir før han feller en klar dom.

Modellen. Galtung har doktorgrad i både sosiologi og matematikk, og utviklet for noen tiår siden en teori om «synkroniserende og gjensidig forsterkende motsigelser», som han bruker til forhåndsberegningene sine. Modellen er basert på sammenlikning av vekst og fall for ti historiske imperier. I 1980 brukte Galtung denne teoretiske modellen til å kartlegge gjensidig påvirkning av ulike sosiale motsigelser innenfor Sovjetunionen. Det fikk ham til å forutsi imperiets død innen ti år.

«Veldig få trodde på ham den gangen,» skriver Dietrich Fischer i den største biografien og antologien over Galtungs arbeider, Pioneer for Peace. «Men det inntraff den 9. november 1989 – to måneder før han hadde forutsagt,» skriver han videre.

For Sovjets vedkommende identifiserte Galtungs modell fem sentrale strukturelle motsigelser i det sovjetiske samfunnet, som han mente uunngåelig ville føre til dette samfunnets oppløsning – med mindre Sovjetunionen gjennomgikk en fullstendig forvandling.

I Sovjetunionens tilfelle var de viktigste strukturelle motsigelsene disse: Arbeiderklassen var i økende grad undertrykt og ute av stand til å organisere seg gjennom fagforeninger (ironisk nok, med tanke på landets kommunistiske pretensjoner). Den mer velstående borgerstanden, eller eliten, hadde penger de kunne bruke, men det var ingen ting å kjøpe fra hjemlig produksjon, noe som førte til økonomisk stagnasjon. I tillegg kom at russiske intellektuelle ville ha mer ytringsfrihet, at minoriteter ville ha mer selvbestemmelse, og at bønder ville ha mer bevegelsesfrihet.

Slik fungerer modellen: Jo dypere disse motsigelsene blir, desto større er sannsynligheten for at de vil resultere i en sosial krise som snur opp ned på den eksisterende orden. Til slutt, ettersom de svært sentraliserte strukturene i sovjetimperiet var ute av stand til å tilpasse seg disse stadig mer intense formene for press, var ovenfra-og-ned-strukturene nødt til å bryte sammen.

Senere begynte Galtung å bruke modellen sin på analyser av USA. I 1996 skrev han en vitenskapelig studie som ble offentliggjort av George Mason University’s Institute for Conflict Analysis & Resolution. Her advarte han: «USA vil snart gå samme vei som [tidligere] imperialistiske byggverk … mot vekst og fall».

Galtung advarer om at USA i denne forfallsfasen sannsynligvis vil gå gjennom en fase med reaksjonær «fascisme».

Fascisme? Men den viktigste utgivelsen som presenterer Galtungs fascinerende spådom om USA, er hans egen bok fra 2009, The Fall of the US Empire – And Then What?

Boken peker på hele 15 «synkroniserende og gjensidig forsterkende motsigelser» som finnes i USA, og som etter Galtungs mening vil føre til at USAs verdensomspennende makt vil opphøre innen 2020. Det er bare tre år til. Galtung advarer om at USA i denne forfallsfasen sannsynligvis vil gå gjennom en fase med reaksjonær «fascisme».

Amerikansk fascisme, hevder han, vil oppstå som følge av evnen til å utøve kolossal vold på verdensbasis; en visjon om at USA er så enestående at landet er «verdens beste nasjon»; en tro på en kommende, endelig krig mellom det gode og det onde; en dyrking av den sterke staten som leder an i kampen, samt en dyrking av den «sterke lederen».

Alt dette, sier Galtung, kom til overflaten under Bush-æraen, og ser nå ut til å bli realisert gjennom Trump. En sånn type fascisme, sier han til meg, er et symptom på forfallet – det slår ut som vantro over tapet av makt.

Blant de 15 strukturelle motsigelsene modellen hans identifiserer som pådrivere til forfallet, er følgende:

Økonomiske motsigelser, som «overproduksjon i forhold til etterspørsel», arbeidsløshet og de økende kostnadene knyttet til klimaendringer. Militære motsigelser, som omfatter økende spenninger mellom USA, NATO og landets militære allierte, kombinert med at kriger blir mindre og mindre økonomisk bærekraftige. Politiske motsigelser, som omfatter de konfliktfylte rollene til USA, FN og EU. Kulturelle motsigelser, som omfatter spenninger mellom amerikansk jødedom/kristendom, islam og andre minoriteter. Og dessuten sosiale motsigelser, som omfatter det økende gapet mellom den såkalte «amerikanske drømmen», troen på at alle kan bli rike i USA gjennom hardt arbeid, og livets realiteter i landet (altså det faktum at flere og flere mennesker ikke kan bli rike).

Galtungs bok utforsker hvordan den strukturelle manglende evnen til å løse slike motsigelser vil føre til oppløsningen av USAs politiske makt, både globalt og potensielt også innenlands.

Global kollaps. Trump har gjort det klart at han tror amerikanske styrker fortsatt vil være nødvendig i Irak og Afghanistan, og har til og med foreslått å sende flere soldater til Irak. Han har også sagt at vi burde ha «grafset til oss» landets olje. Men han har også heftig (og inkonsistent) kritisert USAs militære politikk.

Lyst til å lese videre?

Logg inn eller registrer deg her

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here