USA etter presidentvalget


Richard Nixon ble valgt til president. Det amerikanske samfunn er i dag inne i den alvorligste krise siden borgerkrigen for 100 år siden. 

Email: abdgun@gmail.com
Publisert: 2016-11-17

Orienterings redaksjon, 16. november 1968

To kriser kommer samtidig: Den innenrikspolitiske krise som først og fremst kjennetegnes av negerrevolten, og den utenrikspolitiske krise som er satt på spissen gjennom Vietnam-krigen.

Det avgjørende problem er om det amerikanske samfunnssystem slik det er i dag, er i stand til å løse denne dobbelte krise, eller om krisen springer ut av selve systemet slik at den bare kan overvinnes ved en omfattende endring av såvel det økonomiske som det politiske system.

Hvis det siste er tilfelle, må en også spørre om de nåværende partier, det demokratiske, det republikanske og Wallaces parti overhodet har noen løsning som peker ut av krisen.

Som en kommentar til dette kan nevnes at den mest fremsynte av de amerikanske presidenter etter krigen John F. Kennedy like før han ble myrdet uttalte til en journalist at han og hans rådgivere var i tvil om de problemer de ønsket å løse, kunne finne sin løsning innen den …

Abonnement kr 195 kvartal

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn