USA etter presidentvalget

Richard Nixon ble valgt til president. Det amerikanske samfunn er i dag inne i den alvorligste krise siden borgerkrigen for 100 år siden. 

Avatar
Email: abdgun@gmail.com
Publisert: 17.11.2016

Orienterings redaksjon, 16. november 1968

To kriser kommer samtidig: Den innenrikspolitiske krise som først og fremst kjennetegnes av negerrevolten, og den utenrikspolitiske krise som er satt på spissen gjennom Vietnam-krigen.

Det avgjørende problem er om det amerikanske samfunnssystem slik det er i dag, er i stand til å løse denne dobbelte krise, eller om krisen springer ut av selve systemet slik at den bare kan overvinnes ved en omfattende endring av såvel det økonomiske som det politiske system.

Hvis det siste er tilfelle, må en også spørre om de nåværende partier, det demokratiske, det republikanske og Wallaces parti overhodet har noen løsning som peker ut av krisen.

Som en kommentar til dette kan nevnes at den mest fremsynte av de amerikanske presidenter etter krigen John F. Kennedy like før han ble myrdet uttalte til en journalist at han og hans rådgivere var i tvil om de problemer de ønsket å løse, kunne finne sin løsning innen den maktstruktur som hersket innen det amerikanske samfunn.

Ny Tid i julegave

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.