USA 2017: Kvinners selvbestemmelsesrett har tapt terreng

En dokumentar om hva som skjer når rettighetene til livmoren blir en politisk og religiøs maktkamp, og den som faktisk har livmoren er kampens taper.

Birthrigt – A War Story

Civia Tamarkin

USA

Dokumentaren Birthright: A War Story ser nærmere på den lange kampen for kvinners rettigheter til å bestemme over egen kropp i USA. Selv om kampen for kvinners rett til selvbestemt abort ble vunnet med «Roe v. Wade» i 1973, har kampen mot abort bare økt i styrke siden den gang – i tråd med at stadig flere konservative har kommet til makt på lokalt nivå, delstatsnivå og etter hvert helt opp på føderalt nivå.

En for oss usynlig kamp. Siden 2010 har ikke mindre enn 300 restriksjoner i forbindelse med kvinners reproduktive rettigheter blitt vedtatt i stater rundt om i USA. Ifølge denne dokumentaren har USA den høyeste svangerskapsrelaterte dødelighetsraten i Vesten, og den fortsetter bare å øke i takt med at USA blir stadig mer konservativt. Tea Party-bevegelsen med sin høyrevridde konservative politikk har hatt en enorm vekst, og en av deres kampsaker har vært nettopp kampen mot abort.

Til nå har vi lukket øynene våre for det som pågår i USA – kanskje fordi vi ikke tør tenke på hva resultatet kan bli, eller fordi konsekvensene kan bli så store for kvinner at vi ikke orker å ta det inn over oss. Jeg er kvinne og feminist, men selv jeg har ikke fått med meg denne kampen annet enn i grove trekk; sett klipp om hvordan leger og pasienter ved abortklinikker trakasseres, og i de verste tilfellene må bøte med livet.

Livet starter ved …? Det jeg ikke har sett, er hvordan den konservative lovgivningen i sin streben etter å gi et foster rettigheter, også river ned kvinners rettigheter. Dette er et vanskelig dilemma, og mye koker ned til når et foster faktisk bør regnes som et menneske, en person, og ha rettigheter deretter. Er det ved unnfangelse eller er det senere i svangerskapet? Når i et svangerskap skal ikke kvinnen lenger ha råderett over egen kropp? De religiøse og strengt konservative grupperingene har helt klare formeninger om at livet starter ved unnfangelsen. Og nå er vi her, der overtrampene mot kvinners rettigheter blir stadig tydeligere – sammen med konsekvensene.

I fattige områder i USA er det ofte religiøse hjelpeorganisasjoner som driver helseklinikkene – de «kan» ikke tilby abort, prevensjon eller sterilisering.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.