Bestill sommerutgaven her

USA 1969

I nærheten av universitetsområdet på Berkeley i California var en liten plass tatt i besittelse av studenter og andre. De kalte den «Folkets park» og hadde hatt fast møtested her siden midten av april. 16. mai var stedet liksom tidligere fylt opp av hippier, studenter og andre som diskuterte politikk eller slo av en prat. «Folkets park» var blitt et samlingssted. Juridisk tilhørte den universitetets område. Administrasjonen på Berkeley ville ha dette eiendomsforholdet klargjort. Derfor sendte de 200 politimenn til «Folkets park» for å rydde opp. For samlingen ble drevet vekk og et åttefots stålgjerde ble satt opp rundt plassen.

Samme kveld ble det holdt et møte på universitetsområdet. 3000 mennesker var til stede. De marsjerte etter kort tid til «Folkets park». Der ble de stanset av en kompakt politimur. Det kom til sammenstøt mellom politi og demonstranter, og politiet hentet forsterkninger. Det ble kastet stein mot politiet, som uten varsel begynte å skyte inn i folkemengden. Før natten var en av demonstrantene død og over 90 andre mennesker såret. Politiet var bevæpnet med pistoler og teleskoprifler. Tåregassbomber ble også brukt. Dessuten gass av typen USA bruker i Vietnam. Den kan være dødelig.

Sist vinter var det store demonstrasjoner på Berkeley. Studentene demonstrerte i solidaritet med den tredje verden. Guvernøren i California, Ronald Reagan, innførte da absolutt unntakstilstand. Den sto ennå ved makt da sammenstøtene ved «Folkets park» fant sted. Derfor var det tillatt å sette inn tropper med helikopterstøtte over området. Militæret, væpnet til tennene, fikk leke krig mot ubevæpnede demonstranter. Senere, under obduksjonen, kom det frem at den døde, James Rector, var skutt i magen av politiet. Gassingen fortsatte med Reagans og universitetsadministrasjonens godkjennelse.

Regulære kamper strakte seg over flere dager. En politimann som nektet å være med i den ulike striden ble sendt til et psykiatrisk sykehus med diagnose «undertrykt aggresjon». Beretninger om mishandling av fanger i Santa Rita-fengslet spredde seg raskt. Demonstranter ble tvunget til å ligge stille på betonggulv i timevis. Ethvert forsøk på å reise seg opp ble belønnet med spark i skrittet. Gassen fra universitetsområdet spredde seg til bebyggelsen i nærheten. Etter flere dagers kamp og utallige fengslinger hadde hæren og politiet kontroll over «Folkets park». Mye verdifull kamptrening var resultatet. USA 1969.

Du vil kanskje også like