Spøryting med avløvningsmidler i Vietnam

US-planene var ekte – men forsvarsministeren vil fortsatt ikke svare


ORIENTERING 6. SEPTEMBER 1969 Mandag i forrige uke kunne det vest-tyske magasinet «Stern» melde at det hadde mottatt en hemmelig amerikansk plan for bl.a. ABC-krigføringen i Europa. Den sier i detalj hvordan kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen skal brukes både i Vest- og Øst Europa. Dette har ifølge Arbeiderbladet vakt «betydelig oppmerksomhet» på kontinentet.

Email: lars@nytid.com
Publisert: 10. september 2019

Her hjemme har avsløringen av den samme planen såvisst ikke vakt noen betydelig oppmerksomhet. I nr. 25, 28. juni i år, offentliggjorde nemlig Orientering et av dokumentene i «COMSOTFE OPLAN nr. 10-1» – eller operasjonsplan fra nr. 10-1 fra kommanderende for «Support Operations Task Force Europe». Planen, som består av et fire siders dokument med 29 sider bilag, trekker opp retningslinjer for «ukonvensjonell krigføring», basert på bruk av atomvåpen, kjemiske og biologiske stridsmidler og geriljataktikk.

Amerikanerne bekrefter

En amerikansk militær …


Kjære leser. Du kan lese 4 frie artikler i måneden. Kom evt. tilbake neste måned. Evt tegn abonnement (69kr/mnd) for å kunne lese alt (inkludert magasinene). Om du ikke er det allerede. Logg inn eller registrer deg først i toppen/menyen før bestilling.

Abonnement kr 195 kvartal