US-planene var ekte – men forsvarsministeren vil fortsatt ikke svare

ORIENTERING 6. SEPTEMBER 1969 Mandag i forrige uke kunne det vest-tyske magasinet «Stern» melde at det hadde mottatt en hemmelig amerikansk plan for bl.a. ABC-krigføringen i Europa. Den sier i detalj hvordan kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen skal brukes både i Vest- og Øst Europa. Dette har ifølge Arbeiderbladet vakt «betydelig oppmerksomhet» på kontinentet.

(Translated from Norwegian by Google Gtranslate)

Her hjemme har avsløringen av den samme planen såvisst ikke vakt noen betydelig oppmerksomhet. I nr. 25, 28. juni i år, offentliggjorde nemlig Orientering et av dokumentene i «COMSOTFE OPLAN nr. 10-1» – eller operasjonsplan fra nr. 10-1 fra kommanderende for «Support Operations Task Force Europe». Planen, som består av et fire siders dokument med 29 sider bilag, trekker opp retningslinjer for «ukonvensjonell krigføring», basert på bruk av atomvåpen, kjemiske og biologiske stridsmidler og geriljataktikk.

Amerikanerne bekrefter

En amerikansk militær talsmann har overfor «Stern» bekreftet at planen er ekte. Også Norge ligger innenfor planens operasjonsområde, og den reiser en rekke grunnleggende spørsmål om Norges medlemskap i NATO, om norske konstitusjonelle myndigheters råderett i krigstid og om vår atom- og basepolitikk. 

I denne planen for «ukonvensjonell krigføring» inngår også bruk
av biologiske og kjemiske stridsmidler.

Som kjent offentliggjorde Orientering i sitt julenummer i 1967 utdrag av en annen topp hemmelig US-plan (USCIN CEUR OPLAN nr. 100-1). I det tilfellet dreide det seg om retningslinjer og utkast for en regulær amerikansk besettelse av medlemsland i NATO. Og Norge stod øverst på lista over de land som USA ville finne det nødvendig å gripe inn i dersom vårt lands militære underordningsforhold under USA skulle komme i fare.

Men forsvarsministeren er fortsatt taus

Denne planen har nå vært kjent i halvannet år, men forsvarsminister Otto Grieg Tidemand har ennå ikke villet kommentere den. Spørsmålet var oppe i Stortinget 13. juni 1968 i forbindelse med meldingen om Norges deltakelse i NATO og fire dager seinere, 17. juni, i tilknytning til Hovedretningslinjer for Forsvarets organisasjon. Da uttalte Grieg Tidemand at «i og med hr. Gustavsen har tatt saken opp i Stortinget, burde det nå være mulig å få den belyst på ansvarlig plan».

- annonse -

Men det ser ikke slik ut. Siden 21. juni i fjor har forsvarsministeren hatt fotostatkopier av disse dokumentene. Orientering har etterlyst en kommentar i nr. 4/68, nr. 45/68, nr. 24/69 og nr. 25/69. Men forsvarsministeren har ikke villet svare. 

Tilsvarende planer i Hellas, Italia og Spania. Klarere enn noe annet dokumenterer disse to planene at 

NATO-medlemskapet i dag er blitt en trussel mot de små land i alliansen. Vi vet at tilsvarende planer lå bak Juntaens maktovertakelse i Hellas 21. april 1967. Vi kjenner til at italienske offiserer med general de Lorenzo i spissen hadde i sinne å foreta et statskupp i Italia i 1964 på grunnlag av en lignende plan. Og vi vet at amerikanske styrker har deltatt i et «frigjøringsspill» i Spania der de hadde til oppgave å beseire geriljastyrker som kjempet mot Franco-regimet.

Amerikanerne har selv innrømmet at «COMSOTFE OPLAN nr. 10-1» er ekte. Og de har heller ikke klart å dokumentere at planen Orientering offentliggjorde i 1967, skulle være uekte. Men forsvarsministeren er fortsatt like taus.

Vår nasjonale livsløgn

Forsvarsminister Otto Grieg Tidemand

I den sist offentliggjorte planen heter det blant annet: «Den nasjonale politikk vil i krigstid tillate bruk av stedlig personell til å bistå ved utrustning, bruk og avfyring av kjernefysiske våpen. Dette innbefatter ikke bruk av stedlig personell i fredstid.»

Retningslinjene i denne planen viser hva NATO-politikernes standpunkt til norsk atom- og basepolitikk i realiteten er verd. Atomvåpen vil bli brukt også i vårt land. Formuleringen i dokumentet bekrefter fullt ut de uttalelser som major Svein Blindheim, nestformann i Kampanjen Norge ut av NATO, tidligere er kommet med til Orientering: «Norges basepolitikk er 1) basert på at vi i krigstilfelle skal bruke atomvåpen, 2) at vi øver oss i bruken av dem og 3) at det er fastlagt prosedyrer for hvordan våpnene skal rekvireres levert mot de mål operative norske sjefer velger å bruke dem mot.» Blindheims konklusjon er at NATO-medlemskap og atompolitikk er blitt vår store nasjonale livsløgn.

Bestialske våpen – uoverskuelige følger

I denne planen for «ukonvensjonell krigføring» inngår også bruk av biologiske og kjemiske stridsmidler. Det heter der at «Spesifikke mål for bruken av kjemiske og biologiske ladninger, som innbefatter avløvningsmidler (defolianter), plantegifter og midler som ødelegger jordbruksavlinger, vil bli bestemt slik situasjonen og de operasjonelle krav tilsier». Videre kan kjemiske og biologiske ladninger og opplæringshjelp bli overdratt til «gerilja- og innfødte styrker» dersom det skjer under COM SOTFEs ledelse.

Amerikanske styrker benytter i dag kjemiske og biologiske stridsmidler for å knekke det vietnamesiske folkets motstand mot amerikanernes angrepskrig. Det er bestialske våpen som har uoverskuelige følger for den menneskelige organisme, for arveanlegg for kommende generasjoner og våpen som ødelegger jordsmonn og livsmuligheter for kommende slektsledd. USA legger planer om å bruke slike våpen også i Europa, samtidig som landets nedrustning ambassadør deltar i høytidelige og langvarige overlegninger i Genève om kontroll med biologiske og kjemiske stridsmidler. 

Norge har i motsetning til USA undertegnet Genève-protokollen av 1925 med forbud mot bruk av slike våpen. De dokumenter som nå er offentliggjort, reiser fundamentale spørsmål, ikke bare om vår offisielle atom- og base politikk, men også om norske myndigheters råderett i eget land i krig og om vårt NATO-medlemskap. Hvorfor er den ellers så taleføre skipsreder i Forsvarsdepartementet nå så taus?

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte

En landbrugsklynge – et topmoderne industrielt kompleks

MAD: Problemet er adgangen til mad. Alle skal spise for at leve. Skal vi spise, må vi købe. For at købe, må vi arbejde. Vi spiser, fordøjer, og skider.

Dydens diktatur

KINA: Kinas kommunistparti praler i dag med, at det er i stand til at genkende enhver af landets 1.4 milliarder borgere inden for få sekunder. Europa må finde alternativer til den stigende polarisering mellem Kina og USA – mellem et statsligt overvågende diktatur og den liberalistiske individualismes hensynsløse selvudlevelse. Måske en form for anarkistisk samfundsorden?

Protest kan koste deg livet

HONDURAS: Nina Lakhanis farlige søken etter sannheten bak drapet på miljøaktivisten Berta Cáceres ender opp i flere spørsmål enn svar.

Det kulturelle bindemiddelet

ROMAN: DeLillo iscenesetter en slags allmenn, paranoid tilstand, en mistenksomhet som har global rekkevidde.

Kreativ ødeleggelse

SØPPEL: Norge er ikke rigget for tekstilsortering. Selv om vi sorterer søppel, er vi ikke i nærheten av steder i Japan, som kan resirkulere i 34 ulike kategorier. Der er målet at kommunene ikke sitter igjen med noe avfall – og uten søppelbiler!

Kontrollsamfunnet og det uregjerlige

SENMODERNE: Mennesker i dag får mer og mer kontroll over omgivelsene – men mister kontakt med verden. Hvor går grensen for målinger, kvalitetssikringer, kvantifiseringer og byråkratiske rutiner?