Spøryting med avløvningsmidler i Vietnam

US-planene var ekte – men forsvarsministeren vil fortsatt ikke svare


ORIENTERING 6. SEPTEMBER 1969 Mandag i forrige uke kunne det vest-tyske magasinet «Stern» melde at det hadde mottatt en hemmelig amerikansk plan for bl.a. ABC-krigføringen i Europa. Den sier i detalj hvordan kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen skal brukes både i Vest- og Øst Europa. Dette har ifølge Arbeiderbladet vakt «betydelig oppmerksomhet» på kontinentet.

Email: lars@nytid.com
Publisert: 2019-09-10

Her hjemme har avsløringen av den samme planen såvisst ikke vakt noen betydelig oppmerksomhet. I nr. 25, 28. juni i år, offentliggjorde nemlig Orientering et av dokumentene i «COMSOTFE OPLAN nr. 10-1» – eller operasjonsplan fra nr. 10-1 fra kommanderende for «Support Operations Task Force Europe». Planen, som består av et fire siders dokument med 29 sider bilag, trekker opp retningslinjer for «ukonvensjonell krigføring», basert på bruk av atomvåpen, kjemiske og biologiske stridsmidler og geriljataktikk.

Amerikanerne bekrefter

En amerikansk militær talsmann har overfor «Stern» bekreftet at planen er ekte. Også Norge ligger innenfor planens operasjonsområde, og den reiser en rekke grunnleggende spørsmål om Norges medlemskap i NATO, om norske konstitusjonelle myndigheters råderett i krigstid og om vår atom- og basepolitikk. 

I denne planen for «ukonvensjonell krigføring» inngår også bruk
av biologiske og kjemiske stridsmidler.

Som kjent offentliggjorde Orientering i sitt julenummer i 1967 utdrag av en annen topp hemmelig US-plan (USCIN CEUR OPLAN nr. 100-1). I det tilfellet dreide det seg om retningslinjer og utkast for en regulær amerikansk besettelse av medlemsland i NATO. Og Norge stod øverst på lista over de land som USA ville finne det nødvendig å gripe inn i dersom vårt lands militære underordningsforhold under USA skulle komme i fare.

Men forsvarsministeren er fortsatt taus

Denne planen har nå vært kjent i halvannet år, men forsvarsminister Otto Grieg Tidemand har ennå ikke villet kommentere den. Spørsmålet var oppe i Stortinget 13. juni 1968 i forbindelse med meldingen om Norges deltakelse i NATO og fire dager seinere, 17. juni, i tilknytning til Hovedretningslinjer for Forsvarets organisasjon. Da uttalte Grieg Tidemand at «i og med hr. Gustavsen har tatt saken opp i Stortinget, burde det nå være mulig å få den belyst på ansvarlig plan».

Men det ser ikke slik ut. Siden 21. juni i fjor har forsvarsministeren hatt …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?
Abonnement kr 195/kvartal

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)