Nice i dagene etter angrepet. FOTO: AFP PHOTO / Valery HACHE

Unntakstilstand: Hva er Hollandes agenda?

Fra å være et av verdens fremste frihetssymboler har Frankrike som nasjon gått inn i en dyster del av sin historie, der folket lider på bekostning av slett styresett og «mistenkelige» terrorhandlinger.

Avatar
Email: knut@foseide.com
Publisert: 15.09.2016

Angrepet på det franske tidsskriftet Charlie Hebdos lokaler og nære omgivelser den 7. januar 2015, samt skytingen i Paris den 13. november samme år, foranlediget Hollandes innføring av unntakstilstand i Frankrike. Det ferskeste angrepet er som kjent villmannskjøringen med trailer i Nice for to måneder siden, som har medført over 84 dødsfall.

Det første vi fikk vite fra etterforskningen var at ingenting tydet på at mistenkte hadde tilknytning til en terrorgruppe eller var noen ekstremist, men at han ble beskrevet som psykisk lidende. Med dette som bakgrunn kom Hollande på banen og krevde å utvide unntakstilstanden han innførte åtte måneder tidligere. Presidenten ville altså utvide unntakstilstanden uten at han visste om det var en terrorgruppe som sto bak eller ei. Dette er besynderlig. For hadde det kun vært handlingen av en nå død psykisk lidende mann som forårsaket tragedien, ville det ikke vært fare for gjentakelse. Ideelt burde presidenten prioritere å roe ned folket. Han gjorde det motsatte.

En annen ting som reiser spørsmål ved Hollandes mål for unntakstilstanden, er at han ennå ikke har sikret Frankrike mot mulige terrorangrep. Samtidig påpeker blant annet opposisjonen, ved Nicolas Sarkozy, presidentens manglende innsats mot terror (1). Disse påstandene underbygges av den franske politikvinnen Sandra Bertin, som var ansvarlig for videoovervåkingen i Nice under angrepet. Bertin gir et slag i ansiktet til de franske myndighetene med sin påstand om at innenriksministeren presset henne til å forandre en rapport om hvor politistyrkene var utplassert under Nice-angrepet (2). At innenriksministeren skal ha presset Bertin til å endre sin rapport, indikerer også at franske myndigheter selv kan ha vært delaktige i angrepet.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer