Ungdommens råskap

Britene frykter eget avkom.

Sighthill
Ny Tid

Hva ville du gjort om du kom over en liten gruppe 14-årige gutter som ramponerte et busskur? Britiske Institute for Public Policy (IPPR) stilte spørsmålet til et utvalg personer i flere europeiske land, og resultatet av forskningen er nylig offentliggjort. Enten vitner britenes svar om generell forakt for offentlig eiendom, eller så er det som IPPR antyder i sin rapport: Engelskmennene frykter sine yngste landsmenn.

For 30 prosent av britene oppgir at de aldri ville ha turt å gripe inn. 32 prosent ville sannsynligvis sett en annen vei, 23 prosent ville trolig ha sagt i fra, og bare 11 prosent ville helt sikkert ha konfrontert ungdommene. Ingen annen europeisk landgruppe er så redde for sine unge som britene. Bare syv prosent av tyskerne oppgir at de aldri i livet ville turt å gå i mellom.

1,5 millioner briter har i det siste året vurdert å flytte av frykt for unge mennesker som henger omkring i nabolaget. Av samme grunn unngår 1,7 millioner å gå ut når det er mørkt.

Denne typen unnvikelse kan skape en enda mer utrygg hverdag, mener forsker Sturla Falck ved Norsk institutt for forskning på oppvekst, velferd og aldring (Nova).

– Angsten for å bli angrepet er ofte verre enn selve angrepet. Tilbaketrekning er alltid lettere enn konfrontasjon. Men at folk flykter fra et område, gjør det jo ikke noe tryggere, sier Falck til Ny Tid.

Frykten kan imidlertid begrunnes i statistisk høyere forekomst av en del former for kriminalitet som skadeverk, vold, tyveri og visse typer ran blant ungdom under 20, opplyser professor og forskningssjef ved Politihøgskolen, Tore Bjørgo.

– Denne typen småkriminell aktivitet topper seg i midten av tenårene, mens mer alvorlig organisert kriminalitet gjerne begås av eldre personer, sier han.

Frankrike er det eneste landet hvor, i likhet med Storbritannia, over halvparten av befolkningen ikke eller sannsynligvis ikke ville turt å stanse hærverket.

«I dag velger voksne å se vekk og krysse gatene framfor å irettesette andres barn, ofte av frykt for å bli angrepet,» skriver IPPR-redaktør Nick Pearce.

Den britiske tenketanken anbefaler en ny giv for å sysselsette ungdommen, først og fremst ved en lovfestet lengre skoledag med et innbakt organisert fritidstilbud, men også ved opprettelse av flere fritidsklubber. 74 prosent av landets 4,6 millionene unge i alderen 11-16 år har ingen fritidsklubb å gå til.

Kommentarer
DEL