Til ungdommen nå til dags 


Den aldrende Alain Badiou har skrevet en avansert konfirmasjonstale om eksistensielle kvaler som en åpning mot et bedre samfunn. 

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 13. juli 2017
       
The True Life. A Plea for Corrupting the You
Forfatter: Alain Badiou
Forlag: Polity Press, UK

I sin filosofi beveger Alain Badiou seg mellom psykoanalysen og marxismen. For øvrig bygger han på Heideggers eksistensfilosofiske tenkning, der det sanne er å finne i relasjonen mellom enkeltmennesket og verden. I hovedverkene blandes eksistensielle innsikter med avskrekkende formallogiske argumenter – i en fundamental undersøkelse av forholdet mellom det mulige og det virkelige.

I en rekke korte og lett tilgjengelige skrifter bruker imidlertid Badiou sitt sannhetsbegrep til å kaste lys over allmenne erfaringer og samtidens problemer. Grunntanken er at sannheten har karakter av å være en hendelse der det mulige finner plass i det virkelige. At du griper …

Kjære leser. Du må nok være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere enn én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn.