Undertekst på overflaten 

Om den ustabile, flytende tilstanden man befinner seg i under drøm.

Kurt Sweeney
Novelist & book reviewer.

North Station

Bae Suah

Open Letter

USA

Man blir til en viss grad lurt av innledningene til fortellingene i North Station. Bae Suah introduserer personer, plott og settinger man forventer blir fulgt opp, men isteden tar historiene nye og uventede retninger. Det hele minner om romanene til Suahs landsmann Jung Young-Moon, der han underveis i skrivingen helt bevisst lar seg lede av tilfeldige inntrykk, innfall og assosiasjoner og nærmest improviserer frem en strøm av (u)sannsynlige historier og anekdoter.

Stedets poesi. Det er mulig at også Suah improviserer mens hun former fortellingene sine – handlingsrommet er i hvert fall fritt og åpent der det pendler mellom Korea og ulike steder i Europa. Ofte er en forfatter involvert i handlingen, enten som forteller eller som biperson, og litteraturen som sådan blir behandlet med både letthet og tyngde. I fortellingen «The Non-Being of the Owl» finnes et eksistensielt og følelsesmessig alvor som peker direkte mot Suah personlig.

I historiene der en forfatter figurerer, tar man det nærmest for gitt at det dreier seg om Suah selv – men først og fremst dreier det seg om å beskrive et liv som omreisende og skrivende, om å befinne seg på et fremmed og ofte ubenevnt sted i Europa, Korea eller Kina. Det som særlig imponerer, er den lyriske grunnsituasjonen fortelleren makter å mane frem med sitt blikk og sine øvrige sanser. Suah har gjort dette mesterlig også i sine tidligere bøker.

I hennes lange og ofte komplekse setninger dukker det stadig opp friske og dristige metaforer som til en viss grad sprenger seg ut av selve fortellingens ramme. På en måte nærmest saboterer eller underminerer Suah sin egen tekst når underteksten dukker opp på overflaten. Det er som om en utenforstående kraft forsøker å ta kontrollen over skrivingen og fremdriften i fortellingen.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL