Undersøker konsekvensene

[utredning] – Det har vært et ønske å ta opp det vi klarer. Vi undersøker nå både metoder for å få dette gjort og eventuelle konsekvenser av å la dette ligge, sier Stig Kvendseth i ConocoPhillips, som understreker at selskapet konsulterer en egen vitenskapsgruppe av norske og internasjonale fagfolk for å få råd. – Hva […]

Ny Tid
[utredning] – Det har vært et ønske å ta opp det vi klarer. Vi undersøker nå både metoder for å få dette gjort og eventuelle konsekvenser av å la dette ligge, sier Stig Kvendseth i ConocoPhillips, som understreker at selskapet konsulterer en egen vitenskapsgruppe av norske og internasjonale fagfolk for å få råd.

– Hva innebærer det?

– Vi må søke kunnskap om hvordan man rent teknisk skal få dette til. Videre er vi i ferd med å lage en konsekvensutredning for det innholdet som er tilbake i Ekofisk-tanken etter at to-tredjedeler av oljevokslaget er fjernet. Vi må selvsagt også gjøre en kost-nytte vurdering.

– Hva er disse bunnsedimentene?

– Det er tunge oljerester som inneholder salter og metaller, inkludert noen tungmetaller. Tungmetallene er i ikke biotilgjengelig form, sier Stig Kvendseth i ConocoPhillips.

Kvendseth understreker at selskapet forholder seg til påleggene fra myndighetene, og er stolt av fremdriften med avviklingen av Ekofisk I-plattformene så langt.

Kommentarer
DEL