«Umenneskelig og unødvendig brutalt»

NOAS og generalsekretær Ann-Magrit Austenå er opprørt over behandlingen Ghaneem-familien fikk. «Det bekymrer oss at flere asylsøkere den siste tiden har blitt kastet ut på tross av råd fra lege,» sier hun.
NOAS generalsekretær
Øystein Windstad
Undersøkende journalist i Ny Tid.
Email: oystein@nytid.no
Publisert: 14.04.2016

Norsk forening for asylsøkere, NOAS, har fulgt saken til Mithel Ghaneem og hennes familie. De er sjokkerte over det som skjedde.
«Dette er en unødvendig brutal håndtering av en gravid og sårbar kvinne. Det er heller ikke en enestående sak – vi får inn flere meldinger om at syke asylsøkere kastes ut på tross av medisinske vurderinger og det legene sier,» forteller Ann-Magrit Austenå.

«Dette er ille.» Foreningen av 12. januar ble stiftet i etterkant av Maria Amelie-saken, og er en sammenslutning av frivillige som jobber for asylsøkeres rettsikkerhet. De samarbeider med NOAS, og ser den samme tendensen til at at legeerklæringer settes til side når norske myndigheter vil sende ut asylsøkere. Evy Ellingvåg er talsperson for Foreningen av 12. januar, og fulgte Ghaneem-familien tett da de ble sendt ut. «
Denne utsendingen er uverdig og svært kvinnefiendtlig. Jeg tror de fleste som har vært gravide vet hvor sårbar man er i en slik situasjon. Det er også velkjent at man etter en spontanabort skal ha omsorg og hvile. Man trenger i alle fall ikke å bli deportert ut av landet sammen med resten av sin familie,» sier Ellingvåg, og legger til: «
Vi kan ikke stå inne for dette som humanitær nasjon, dette er ille.»

«Vi får inn flere meldinger om at syke asylsøkere kastes ut på tross av medisinske vurderinger og det legene sier.»

Flere kvinner mistet barnet. Mithel Ghaneems historie er ikke unik. En annen kvinne som bor i Rogalandsområdet og som også skulle sendes ut av landet, forteller at også hun mistet barnet da politiet kom for å sende familien ut. Kvinnen ønsker ikke å stå frem med navn, men hun slår fast at hun spontanaborterte og mistet et barn etter at politiet kom og hun skulle deporteres. Hun forteller videre at de fikk bli i landet etter spontanaborten, i motsetning til Ghaneem-familien. Siden hun er traumatisert av opplevelsen og dessuten ikke ønsker å få problemer med norske myndigheter, vil hun ikke å gi noe intervju utover disse opplysningene.

«Norge får kritikk av EU-kommisjonen.» NOAS har publisert en rapport om manglende tilsyn med måten asylsøkere sendes ut av landet på. Organisasjonen jobber med en ny rapport om temaet. NOAS får støtte i deres vurdering av at Norge i dag bryter EU sine regler med å ikke å ha på plass et tilsyn med tvangsreturene. De får støtte av EU-kommisjonen. EU-kommisjonen har sendt brev til regjeringen og bedt Norge etterfølge EU sitt retur-direktiv, og ber regjeringen opprette et eget tilsyn med tvangsutsendingen av asylsøkere. Jurist André Møkkelgjerd i NOAS peker på manglende tilsyn med politiet og utsendelsesprosedyrene:

«Det finnes i praksis ikke noe kontrollorgan som som fører tilsyn med politiets arbeid. Det er et stort problem som svekker rettssikkerheten til asylsøkerne,» seier Møkkelgjerd til Ny Tid. Han påpeker at EU-direktivet krever at Norge skal opprette et slik tilsyn. I brevet til justisminister Anders Anundsen påpeker EU-kommisjonen at tilsynet skulle ha vært opprettet for fem år siden. NOAS og Møkkelgjerd mener at det må bli bedre innsyn i det PU gjør, i tillegg til at det må være en reell kontroll.«Det denne familien har blitt utsatt for, viser at vi trenger bedre kontroll og tilsyn,» sier jurist Møkkelgjerd og legger til:
«De burde undersøke om de har grunnlag for å kreve erstatning for behandlingen de ble utsatt for».

Se hovedsaken om Mithel Ghaneem som spontanaborterte, ble lagt i håndjern, kledd naken og deportert.

Kommentarer