Ultrakonservativ valg-offensiv

De ultrakonservative kreftene i Iran kan erobre siste skanse.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 17.08.2006
[iran] Vil de ultrakonservative også få kontroll over organet som utnevner Irans øverste åndelige leder? 13. august annonserte Irans innenriksminister at valg til nytt ekspertråd vil foregå 15. desember. Ekspertrådet, som velges hvert åttende år, består av 86 geistlige som har som mandat å utpeke landets øverste åndelige leder.

– Dette anses som et viktig valg i Iran. Det store spørsmålet er om de ultrakonservative kreftene også klarer å få kontroll over Ekspertrådet. Sett fra omverdenen vil nok det være et uheldig valg for Iran, sier Kari Vogt, religionsforsker og Iran-ekspert.

Den ultrakonservative fløyen ledes av ayatollah Mesbah-Yazdi, som regnes for å være president Mahmud Ahmadinejads åndelige veileder. Det spekuleres nå i om Mesbah-Yazdi tar sikte på å bli Irans neste øverste åndelige leder.

Ekspertrådet kan nemlig, hvis et flertall bestemmer det, avsette nåværende øverste åndelige leder, ayatollah Khamenei. Hvis Mesbah-Yazdi og hans fløy skulle lykkes med det, sitter de ultrakonservative med ytterligere politisk makt og innflytelse i Iran.

– Foreløpig er utfallet av valget i desember helt uvisst. Det kan gå i flere retninger, sier Vogt.

Selv om det er det iranske folket som går til valgurnene 15. desember, er valget langt fra fritt etter demokratiske standarder. Det kompliserte valgsystemet i Iran inneholder også et Vokterråd. Og Vokterrådet, som er innsatt av Khamenei, har blant annet rollen med å sile ut hvilke kandidater som kan velges til Ekspertrådet. Dermed vil Khamenei kunne ha stor innflytelse på hvem som kan utfordre hans posisjon.

– Khamenei regnes for å høre til en fløy med klassiske konservative ledet av ayatollah Sharudi. Mot de ultrakonservative står også en tredje fløy ledet av tidligere president i Iran, ayatollah Rafsanjani. Denne fløyen regnes som mest reformvillig, selv om alle fløyene i Ekspertrådet er sterkt konservative i forhold til islamsk lære, sier Vogt.

– For folk i Iran betyr det ingenting hvilke av disse fløyene som vinner valget. Alle representerer en konservativ islamsk lære og sterk politisk kontroll over befolkningen. Men for resten av verden representerer ayatollah Rafsanjani en mer reformvennlig linje, sier internasjonal leder i SV, Reza Rezaee, som i denne sammenheng presiserer at han uttaler seg som eksiliraner og privatperson.

– Mens de ultrakonservative ikke vil ha kontakt med USA, Israel og Vesten, står Rafsanjani for en samarbeidslinje på det økonomiske området gjennom et markedsorientert system.

Iran slår ned på opposisjon

[forbud] 6. august nedla iranske myndigheter forbud mot fredsprisvinner Shirin Ebadis menneskerettighetsgruppe The Defenders of Human Rights Centre (DHRC). Samtidig truet de gruppens advokater med tiltale dersom de fortsetter sine aktiviteter for å sikre rettighetene til politiske fanger, kvinner og minoriteter i Iran.

– Dette er et tegn på den raskt forverrede situasjonen i Iran. De ultrakonservatives posisjon er veldig sterk i dag. Vi får stadig nye rapporter om menneskerettighetsbrudd i landet, sier Jon Peder Egenæs, leder for politisk team i Amnesty International Norge.

Han viser til at Ebadis gruppe har blitt oppløst, selv om gruppa har vært svært påpasselig med å holde seg og sin aktivitet innenfor det iranske systemet.

30. juli ble studentaktivisten Akbar Mohammadi funnet død på en celle i det beryktede Evin-fengselet i Teheran. Mohammadi ble arrestert etter studentdemonstrasjonene i Teheran i 1999.

– For Mohammadis del er det et under at han har levd så lenge, etter å ha blitt utsatt for langvarig mishandling og mangel på medisinsk behandling i fangenskap, sier Egenæs, som ikke mener at disse hendelsene kan knyttes opp mot valget av nytt Ekspertråd i Iran i desember.

Kommentarer