UDs snuskete spill om Sri Lanka


Utenriksdepartementet har drevet et politisk spill på Sri Lanka som kunne endt i en rasering av landets autonomi. Dokumentene fra våpenhvileavtalen i 2003 holder UD fortsatt hemmelig.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2009-06-26

I etterpåklokskapens lys framstår året 1999 som skjebnesvangert for Sri Lanka. Det var da en representant for norske myndigheter kom til Colombo og tilbød Norges uforbeholdne støtte til befolkningen. Dette møtet ble etterfulgt av et møte mellom utenriksminister Knut Vollebæk og myndighetene i Sri Lanka 16. februar 2000, samt et «hemmelig» møte noen dager senere med en sentral representant for de tamilske tigrene, LTTE, i en europeisk hovedstad.

Sri Lanka ville ha avslått hjelp fra de norske samaritanene dersom de hadde hatt den minste anelse om deres egentlige hensikter. Men på det tidspunktet var befolkningen i Sri Lanka alt for naive til å kunne fatte rekkevidden av Det norske utenriksdepartementets (UD) skjulte hensikter.

Sri Lanka oppdaget etter hvert at norsk UD drev et politisk spill som var tenkt å ende i en rasering av landets autonomi. Men landet hadde heldigvis også sine venner, som Kina og Russland, og unngikk dermed oppløsning.

De norske hjelperne Oppstarten til norsk UDs fordekte involvering kan spores tilbake til tidlig åttitallet. På den tiden ble det opprettet kontakt mellom katolske tamiler i Norge og enkelte kristne på Stortinget og i UD. Det er også grunn til å anta at tidligere leder av partiet Venstre, Arne Fjørtoft, har spilt en sentral rolle når det gjelder Norges «innsats» i Sri Lanka.

Som beskrevet i Ny Tid 5. januar 2007 hadde Fjørtoft etablert en omfattende virksomhet i Sri Lanka på nittitallet. Hans kontakt med tamilene nord på øya kan spores tilbake til syttitallet. Han var blant annet involvert i bistandsarbeid i samarbeid med Norges Kvinne- og Familieforbund i 1976. Ifølge Dagbladet 22. januar 2005 var det Fjørtoft som initierte Norges rolle som «fredsforhandler» i Sri Lanka.

Abonnement kr 195/kvartal

De norske hjelperne viste snart sitt sanne ansikt. India invaderte Sri Lanka i 1987 for å bistå tamilene. Okkupasjonen av den nordlige delen av øya ble møtt med begeistrede tilrop fra norske medier. Men jubelen ble kortvarig. India befant seg snart i en militær hengemyr og kom i kamp mot dem de var kommet for å beskytte. Over 1200 indiske soldater døde.

I etterkant av det indiske nederlaget startet LTTE opptrappingen av kampen mot nasjonen Sri Lanka. I Norge kom samtidig propagandaen mot de singalesiske buddhist-sjåvinistene som ledd i UDs bearbeiding av den norske opinionen. Merkelig nok kunne dette skje samtidig som Norge bidro med «utviklingshjelp» og framsto som …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?