UDI serverer ikke blanke løgner

I sin jakt på en sommeravsløring i nummer 25 (30. juni), presenterer Ny Tids journalist og redaktør påstander om Utlendingsdirektoratet (UDI) som ikke kan stå uimotsagt.Utgangspunktet for historien er en sultestreik blant somaliere på ventemottaket i Lier. For å gjøre det klart, UDI har ikke på noe tidspunkt hatt til hensikt å nekte noen å […]

Ny Tid

I sin jakt på en sommeravsløring i nummer 25 (30. juni), presenterer Ny Tids journalist og redaktør påstander om Utlendingsdirektoratet (UDI) som ikke kan stå uimotsagt.Utgangspunktet for historien er en sultestreik blant somaliere på ventemottaket i Lier. For å gjøre det klart, UDI har ikke på noe tidspunkt hatt til hensikt å nekte noen å snakke med eller ta kontakt med aksjonistene.

Jeg tok gjentatte ganger kontakt med mottaket og ba dem formidle henvendelsen fra Ny Tids journalist og gi aksjonistene hans telefonnummer. Det ble gjort selv om aksjonistene flere ganger formidlet at de ikke ønsket omtale av saken.

Da et annet medium oppsøkte mottaket og fikk snakke med somalierne, tok jeg på ny kontakt med journalisten for å gjøre ham oppmerksom på at somalierne likevel ville snakke med journalister.

Det blir både mystisk og på grensen til det uredelige hvordan redaksjon og redaktør da kan tillate seg å skrive at UDI serverer blanke løgner, som det heter i

lederen, og har forsøkt å hindre kontakt med disse personene, slik det står i ingressen.

UDI forventer et kritisk blikk fra media og opinion. Vi har ikke noe ønske om at aksjoner og protester fra beboere på asylmottak skal ties i hjel. Dette gjorde jeg klart for journalisten gjentatte ganger.

Å hevde at myndighetene er redd for at mediene skal motivere aksjonistene, faller derfor på sin egen urimelighet.

Agnar Kaarbø,

kommunikasjonsdirektør,

Utlendingsdirektoratet

Kommentarer
DEL