UD legger seg flat

UD gjør helomvending og sier at Fellesrådet for Afrika likevel får lov til å offentliggjøre innholdet i rapporten om pressefrihet.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Pipa fikk en helt annen lyd da Ny Tid gjorde Utenriksdepartementet oppmerksom på at rapporten som konsulentbyrået Geelmuyden-Kiese hadde utarbeidet for dem, allerede var offentliggjort i NORAD-avisen Bistandsaktuelt.

Til slutt la departementet seg også langflate og beklaget formuleringene de hadde brukt i e-post til Fellesrådet for Afrika, som organisasjonen opplevde som trussel om sanksjoner dersom de ikke holdt innholdet i rapporten hemmelig.

– Når Bistandsaktuelt har fått rapporten utarbeidet av Geelmuyden-Kiese og skrevet om den, skal selvfølgelig også Fellesrådet for Afrika – og Ny Tid dersom dere ønsker det – kunne offentliggjøre innholdet. Det er også høyst beklagelig at Fellesrådet for Afrika har oppfattet vår e-post som en trussel, sier informasjonsleder Jon Mørland i UD.

Før UD la seg langflate, opplevde imidlertid Ny Tid et selsomt forsvar for hemmelighold av UD-rapporten, som departementet har betalt konsulentbyrået 200.000 kroner for å få utarbeidet.

Et sammensurium?

Argumentet var da at Geelmuyden-Kiese-rapporten var et internt saksdokument.

– Dette var en delrapport som ikke ga hele bildet. I forbindelse med nedsettingen av et utvalg som skal se på retningslinjer for norsk bistand til frie medier, er dette bare en av flere innspill. Grunnen til at vi ba Fellesrådet for Afrika om å holde innholdet for seg selv, var at det ville blitt en skjev debatt med utgangspunktet i den ene rapporten, sa informasjonsleder Mørland.

– Er det vanlig at UD ikke vil gi ut delrapporter?

– UD har ikke problemer med å være åpne. Men en større debatt rundt ett av flere innspill ville vært prematurt. Vi bad Fellesrådet for Afrika derfor om å bare bruke rapporten internt.

– Dere ba dem jo ikke bare pent om det, dere satte hemmelighold som en forutsetning og truet med at en lekkasje fra Fellesrådet ville bli oppdaget. Er ikke dette å legge lokk på innholdet i rapporten?

– Du trekker det langt når du sier at UD vil legge lokk på saken. Den enkle grunn til at vi ga Fellesrådet for Afrika betingelser, er at vi mener dette er et internt saksdokument.

– Kan Ny Tid får rapporten og skrive om den?

– Du kan be om innsyn, så skal jeg sjekke om du får det.

– Men Bistandsaktuelt har allerede fått rapporten og skrev om innholdet i den tidligere i høst. Hvorfor kan ikke Ny Tid skrive om den da?

– Jeg har ikke sagt at du ikke kan skrive om rapporten. Det jeg har svart på i denne sammenheng er hvorfor vi sa det vi gjorde til Fellesrådet for Afrika. Geelmuyden-Kiese-rapporten er ikke den fulle og hele sannheten om UDs arbeid med bistand til frie medier.

– Dette er et sammensurium av argumenter; kan du ikke like godt innrømme at det var feil å nekte Fellesrådet for Afrika å offentliggjøre innholdet?

– Du får dra de konklusjoner du selv mener. Jeg skal finne ut om rapporten er offentlig og komme tilbake til deg.

200.000 kroner

Og det gjorde informasjonssjef Jon Mørland i UD. Og som sagt fikk pipa en helt annen lyd.

– Nå kan vi begynne på nytt, og da vil jeg si følgende: Fra UDs side var Geelmuyden-Kiese-rapporten ment som underlagsmateriale for tenkningen om mediestøtte. Sånn sett mener vi fremdeles at rapporten er et internt dokument, forklarer Mørland.

– Dette var bakgrunnen for vår tilbakeholdenhet. Men vi beklager måten dette ble formidlet på til Fellesrådet for Afrika. Vår saksbehandler er veldig lei seg for at de oppfattet korrespondansen med dem som en trussel, fortsetter han.

– Men vi var ikke klar over at Bistandsaktuelt hadde fått rapporten og skrevet om den. De må ha fått den fra NORAD, som også jobber med dette. Når de har fått den, skal selvfølgelig også Fellesrådet for Afrika og Ny Tid få den og skrive om den, konkluderer informasjonssjefen.

Og hvor mye betalte UD informasjonsbyrået Geelmuyden-Kiese for rapporten som man ikke må overdrive betydningen av, ifølge en av UDs e-post til Fellesrådet for Afrika.

– 200.000 kroner, svarer Mørland.

Rapporten, som heter «Norsk støtte til utvikling av frie medier. Kartlegging og anbefalinger.» er på 20 sider (inkludert forside, innholdsfortegnelse, vedlegg, osv.), og kan altså nå fås fra UD og spres i offentligheten av alle som ønsker det.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here