– UD hindrer offentlig debatt, sier Rugtvedt

Etter at Norge ble medlem av Sikkerhetsrådet har informajonsarbeidet stoppet helt opp. Ingen debatt uten informasjon, mener SVs Rugtvedt

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Da FNs sikkerhetsråd behandlet spørsmålet om man skulle sende internasjonale observatører til palestinske områder på vestbredden av Jordan-elva og Gaza fikk offentligheten først vite Norges holdning etter at saken var ferdigbehandlet. Norge stemte avholdende.

– Manglende informasjon reduserer folks mulighet til å påvirke det norske arbeidet i Sikkerhetsrådet. At myndighetene har informasjonsmonopol begrenser den offentlige debatten omkring vår rolle i rådet, sier SVs representant i Utenrikskomitéen, Lisbeth Rugtvedt.

I følge Aftenposten mandag skriver Rugtvedt i er brev til Utenriksminister Thorbjørn Jagland at informasjonsopplegget rundt arbeidet i rådet er «svært mangelfullt» og at dette «svekker mulighetene for det politiske miljøet til å ha kvalifiserte oppfatninger om det arbeidet Norge gjør i rådet».

Under den norske kampanjen for å få en av de ikke-permanente plassene i FNs sikkerhetsråd, satset UD hardt på informasjonsarbeid her hjemme. Departementet ansatte to mennesker på fulltid for å ta seg av dette. Både UD og FN-delegasjonen opprettet internettsider som formidlet informasjon om kampanjen og kandidaturet.

I tillegg etablerte Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) i samarbeid med FN-sambandet en felles nettside som skulle skape debatt og formidle kontakt mellom studenter, forskere og politikere med interesse for Norges kandidatur.

– Det jeg er mest opprørt over, er at NUPI ikke fikk støtte fra Utenriksdepartementet til å opprettholde denne uavhengige internettside om Norges rolle i Sikkerhetsrådet, sier Rugtvedt.

I redaktørens evaluering etter avslutningen av nettstedets første periode, understreker Torunn L. Tryggestad og Kirsti Svenning behovet for en slik side.

Det vises til økt interesse omkring Norges muligheter og hensikter i rådet som bakgrunn for at siden ble opprettet. Siden skulle dessuten fungere som et kritisk korrektiv til den offentlige informasjonen. Den opprinnelige nettsiden har vært inaktiv siden oktober 2000. Likevel har NUPI registrert opp mot 200 treff i måneden også i 2001.

– Dette viser at interessen for Norges løpende arbeid i Sikkerhetsrådet er stor. Journalister, studenter, byråkrater og forskere ville hatt nytte av den informasjonen og det bakgrunnsmaterialet som kunne vært samlet på en slik side, skriver direktør i NUPI, Sverre Lodgaard, i søknaden til UD om støtte til videre drift av siden.

Ingen nyheter

– Det er lenge siden sist Norge hadde plass i Sikkerhetsrådet, og det er lenge til neste gang vi får en slik plass. At vi benytter de to årene vi sitter nå til å samle erfaring omkring arbeidet i rådet er derfor viktig. Uten offentlig debatt og enkel tilgang til informasjon for forskere og studenter klarer vi ikke dette, sier Rugtvedt som mener et internasjonalt verv forbundet med så mye prestisje som en plass i Sikkerhetsrådet krever av UD at de aktivt går inn for en helhetlig informasjonsstrategi hvor både offentlige og uavhengige sider har en plass.

Hjemmesiden til den norske FN-delegasjonen har ikke blitt oppdatert siden 17. juli, og fungerer ikke lenger som nyhetskilde. Fungerende pressetalsmann i Utenriksdepartementet, Gry A. Haaheim innrømmer ovenfor Aftenposten at arbeidet med siden er nedprioritert etter at Norge fikk plassen i Sikkerhetsrådet. Siden nyttår har ingen arbeidet utelukkende med informasjonsarbeidet. Ifølge Haaheim skal Utenriksdepartementet nå igjen ansette en person til å drive dette arbeidet,.

I dag publiseres månedlige rapporter fra delegasjonens arbeid i Sikkerhetsrådet på UDs nettsider. Dette trekkes frem av Haaheim for å svare på kritikken fra Rugtvedt.

– Jeg vet imidlertid at Utenriksdepartementet mottar rapporter fra delegasjonen hver eneste dag, sier Rugtvedt, som ikke ønsker å spekulere i om UD med overlegg holder tilbake informasjon.

– Jeg tror UD ønsker debatt, sier Rugtvedt, men understreker at resultatet likevel blir en begrensing av den offentlige meningsutvekslingen.

Ny Tid klarte ikke å finne oppdatert informasjon om arbeidet i Sanksjonskomitéen for Irak, som Norge har ledet siden nyttår, verken på FN-delegasjonens eller på departementets sider.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here