Ødelegger delingsøkonomi boligmarkedet?

Nå fra og med 1. mai forbys Air BnB i Berlin. Og Uber ble nettopp forbudt i Sverige.

John Y. Jones
Leder for Networkers North/South og Dag Hammarskjöld-programmet (Jones er også med i Ny Tids redaksjonsråd).

Jeg var i Manchester og leide AirBnB leilighet. I Berlin gjorde jeg det samme. I St Petersburg kjørte vi Uber-drosjer. Med en hyggelig og punktlig sjåfør. For turister og ungdom uten familie er det nye spennende. Men nå kommer en motreaksjon.

Nå fra og med 1. mai forbys Air BnB i Berlin. I all hurumheien rundt den nye ”delingsøkonomien” som ikke minst grønne politikere beskriver som en bra utnytting av ressursene, har Berlin by forstått og handlet spontant: AirBnB blir forbudt! Det er nemlig blitt vanskelig for vanlige folk å leie leiligheter etter at tusenvis av utleiere har satt rom og leiligheter ut til kortidsutleie. Dette har drevet prisene i været for vanlige leietakere. Ett tusen administrasjons-kroner forsvinner også til amerikanske nettoperatører for hvert oppdrag.

Samtidig drøfter Berlin drosjemarkedet, leimarkeder og andre ny-konstruksjoner som gjerne kalles delingsøkonomien. Myndigheter skal ha innbyggernes ve og vel for øye. Og dette går i feil retning, mener de, og setter foten ned.

Lobbyister for, for eksempel, AirBnB og Uber har lenge fritt fått spille på fascinasjon for den nye og uprøvde økonomien som er muliggjort av moderne digital teknologi. Slagord som ”bruke, ikke eie” har appell til trendy’e og coole globetrottere. Du kan leve nå. Men noen ganger snubler man over et forsøk på analyse. Om Ubers velsignelser, sier blogger Ida Karoline Bye: ”Det liker selvsagt ikke de store taxibedriftene. De har godtet seg med monopolistiske priser i flerfoldige år.”

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL