DOKUMENTARKUNST: Thomas Heise reiser inn i mentale og emosjonelle ruiner.

Wieczorek er kritiker bosatt i Paris.
Email: dieter@gmail.com
Publisert: 2020-02-11
Heimat is a Space in Time

Thomas Heise (Tyskland, Østerrike )

Thomas Heises Heimat is a Space in Time# gjorde et dypt inntrykk under fjorårets filmfestival i Berlin. Hovedprisen fra den anerkjente internasjonale filmfestivalen Visions du Réel i Nyon i Sveits bekrefter at filmen er et usedvanlig intenst eksempel på dokumentarkunst hvor nedslagskraften skapes med relativt enkle estetiske virkemidler og langsom oppbygging. Kameraet glir for det meste over ubetydelige steder: øde berglandskap, ruiner, folketomme skoger, tog- og undergrunnsstasjoner og områder som er i forvandling eller er i ferd med å bli forlatt. Bildenes flyktige stemning forsterkes ytterligere av den gjennomførte svart-hvite estetikken. Vi får også se bilder fra familiearkiv og, oppsiktsvekkende nok, en lengre dialog mellom filmskaperens far, filosofen Wolfgang Heise, og dramatikeren Heiner Müller.

Brevveksling på tvers av generasjoner

Filmen domineres av en fortellerstemme som siterer fra brevene fra fire familiegenerasjoner. Vi dras inn i lidelsen, tapet og sorgen til mennesker som prøver å bevare en verdighet i tider preget av politisk avmakt, korrupsjon, overvåkning og undertrykkelse. Herved dokumenterer Heise Tysklands historie fra 1912 til i dag, hvor menneskers livsforhold, tvil og motstand står i sentrum. Sekvenser av stillhet mellom brevsitatene skaper tomrom – åpninger i et grenseland hvor både identitet og retningssans står i fare for å gå tapt.

[ntsu_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=wIRqrjWsnKc

Allerede det første brevet kan leses som en oppsummering av Tysklands historiske skjebne og schizofreni fram til i dag. I 1912 skrev Wilhelm Heise, Thomas’ bestefar, en skolestil mot krig, hvor han beskriver krig som en ekskluderende og endeløs menneskeslakt som kun den herskende klassen kan dra fordeler av. I 1914 noterer han den profetiske tanken om at «en nasjon aldri vil glemme nederlagene og sårene fienden har påført den, og dermed vil hatet stadig finne et brutalt utløp for sin vrede i en ny, blodig krig». Dette essayet gjenspeiler menneskers strategisk organiserte overtro og viljen til å ofre kunnskap og opplysning. Krig utsletter alle dyder. Men etter dette klarsynte partiet endrer argumentasjonen seg, og vi får høre en resolutt vilje til å forsvare hjemlandet, «Tyskland», når enn det …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)