Berlin , Tyskland 20130626. Tyskland har blitt verdens største produsent av solenergi, mye takket være at husholdninger kan inngå en kontrakt som gir fast pris og forrang i strømnettet i 20 år. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Tyskland går i grønt


Hvordan har industrinasjonen Tyskland endt opp som en spydspiss innen fornybar energi?

Eckhoff er fast anmelder for Ny Tid.
Email: ranveig.eckhoff@posteo.net
Publisert: 2017-05-18

«Det tyskerne vil, det får de til.» Det er få steder dette slagordet støter så klart mot sine grenser som på området fornybar energi, eller på tysk: Energiewende. Dette er et paraplybegrep som samler kjernetemaene energi og klima, samfunns- og forbruksøkonomi og fremtidsrettet næringsliv.

Lista er lagt skyhøyt, ikke minst takket være Parisavtalen, som sikter mot å senke planetens totale oppvarming til under 2 grader Celsius. Dermed har Tyskland planer om å redusere CO2-utslipp med 80 til 95 prosent per 2050. Energiewende innebærer med dette et dramatisk paradigmeskifte. Så hvordan skal planen gjennomføres?

Utvikling i turbotempo. Det overordnede målet er at man gradvis skal erstatte landets energiforsyning, bestående av atomenergi og fossilt brennstoff (kull), med fornybar energi – hovedsakelig vindkraft og solenergi. De nye kraftkildene må derfor kontinuerlig integreres i eksisterende energisystemer. En hovedutfordring består i å …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal