Tyrkere raser etter Tøyen-dødsfall

Norge er ikke lenger i en posisjon til å snakke om menneskerettigheter, hevder mange tyrkere etter ambulansesaken i Oslo. Også den tyrkiske regjeringen har engasjert seg.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 18.01.2010

Det var i en leilighet på Tøyen 3. januar at den 63 år gamle tyrkiskfødte kvinnen Döndü Tulum døde av hjertesvikt. Da hadde det allerede gått 24 minutter siden hennes pårørende ringte etter ambulanse for første gang.

På grunn av det Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) oppfattet som en truende tone fra de pårørende, drøyde de med å sende en ambulanse. I stedet ble politiet kontaktet, og først da politiet var på plass, sendte AMK en ambulanse. Da var det allerede for sent for kvinnen, og livet sto ikke til å redde.

Krenket

Det som i utgangspunktet kan virke som en tragisk, men tross alt lokal hendelse på Tøyen, har nå fått internasjonale følger.

Den tyrkiske utenriksminister Ahmet Davutoğlu har engasjert seg i saken. Tirsdag denne uka uttalte Davutoğlu til Tyrkias største avis, Zaman, at det er hans ansvar å beskytte rettighetene til alle tyrkiske innbyggere over hele verden.

Davutoğlu mener at det ikke bare er rettighetene til en tyrkisk borger som har blitt tilsidesatt, men at «universelle menneskerettigheter har blitt krenket». Den tyrkiske ambassaden i Oslo har bedt norske myndigheter om granske saken.

– «Norge er kjent for å sette en standard for menneskerettigheter. Denne hendelsen viser at det ikke er i praksis, bare i teorien. Heretter burde Norge slutte å snakke om menneskerettigheter og avstå fra å kritisere andre land for å bryte menneskerettighetene.» Dette er tyrkeres generelle reaksjon på ambulanseskandalen i Oslo, uttaler journalist Kadir Uysaloglu, til Ny Tid.

Han er korrespondent for tyrkiske Cihan News Agency i Oslo, hvor han har kontor. Han kjenner både norske og tyrkiske forhold godt. Den siste tiden har han oppholdt seg i Istanbul, hvor han også har fått et inntrykk av stemningen.

– Flere tyrkere har reagert på hendelsen, og de snakker om den på kafeer og i gatene. Det hører til sjeldenhetene at nyhetssaker fra Norge blir omtalt i Tyrkia.

– Dårlig jobb

Tirsdag 12. januar ble hele kommunikasjonen mellom Akuttklinikken og de pårørende som ringte 113, gjort kjent. Hele ni ganger ringte de nødtelefonen, og det oppsto en hissig krangel mellom oppringer og ambulansetjenesten, før ambulansen ankom. Første oppringing ble ifølge Ullevål Sykehus gjort 11.32, og ambulansen ankom kl 11.56, altså cirka 24 minutter senere. Da var kvinnen død.

Politiet kom først til åstedet. Ifølge politiet oppførte mannen som kom ut seg truende, og han ble lagt i håndjern. De har hevdet av han ikke snakket særlig godt norsk og at det derfor var vanskelig å kommunisere med ham.

Olav Røise, leder for akuttklinikken, innrømmet overfor TV 2 tirsdag at de ikke hadde gjort jobben som de skulle.

Førstesideoppslag i Tyrkia

– Mange tyrkere synes det er utrolig at en ambulanse kommer først 45 minutter (journ. anm.: 45 minutter er 20 minutter lengre enn det tidsintervallet Ullevål sykehus opererer med i denne saken) etter at det ble ringt etter den i et land som Norge, som er kjent for sine gode levekår, sier Uysaloglu.

– Folk nærer ikke hevngjerrige følelser ovenfor Norge, men er generelt skuffet over behandlingen.

Flere tyrkiske aviser har slått opp ambulanseskandalen i Oslo som hovedoppslag på førstesiden. Avisen Zaman skriver i sin engelske utgave at Zafer Üskül, lederen for the Turkish Parliamentary Human Rights Inquiry Commission, har sendt brev til Justisdepartementet i Norge. I sitt brev skriver Üskül:

«Retten til å leve og til helse er de mest fundamentale av menneskerettighetene. Det er den viktigste plikten for alle stater å beskytte og opprettholde disse lovene. Utvilsomt deler norske myndigheter og stortingspolitikere denne forståelsen med oss.»

Han anmoder norske stortingspolitikerne om å gi informasjon om hendelsen og få stilt de ansvarlige for retten.

Avisa Zaman skriver også at den avdøde kvinnen vil bli begravet i byen Havza, nordvest i provinsen Samsun, denne uka. Hennes sønn, Kutluay Tulum, kommer til å gå rettens vei og saksøke de skyldige.

«Vi vil kreve rettferdighet med støtte fra vårt land. Vi ønsker ikke at folk skal oppleve det samme bare fordi de tilhører en annen rase, etnisk bakgrunn eller nasjonalitet. Det som hendte den dagen, var rett og slett rasisme. Vår mor ble behandlet som en annenrangs borger. Hun døde ikke bare av hjertesvikt, men også på grunn av mangel på medisinsk hjelp», uttaler Kutluay til tyrkiske aviser.

Omstendigheter granskes

Oslo universitetssykehus, som har ansvaret for Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral i Oslo, skriver på sin hjemmeside: «Omstendighetene rundt ambulanseutrykningen på Tøyen søndag gjennomgås nå av ledelsen ved Prehospitalt senter på Oslo universitetssykehus. Sykehuset ønsker å finne ut hvordan situasjonen kunne utvikle seg slik at den ble ansett som så utrygg for de involverte, at politiet ble kontaktet.»

Alle detaljer er ennå ikke på plass, men ledelsen er i full gang med å undersøke hva som skjedde da Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) fikk oppringing fra pårørende om at en kvinne trengte akutt, medisinsk behandling. Dette er en tidkrevende prosess, men så snart saken er klargjort, vil Fylkeslegen i Oslo og Akershus få en full redegjørelse fra sykehuset.

– Omstendighetene rundt hendelsen på Tøyen anses som så spesiell at vi nå har en grundig gjennomgang av innholdet i kommunikasjonen mellom innringerne og AMK. Vi stiller oss nå spørsmål om hvordan situasjonen kunne utvikle seg slik at vårt personell følte seg så utrygge at politiet ble tilkalt, noe som igjen førte til at vi brukte lengre tid på å komme fram til pasienten, sier Terje Strand, stedfortredende leder ved Prehospitalt senter, Oslo universitetssykehus.

Bildet av situasjonen er fortsatt uoversiktlig, og det vil ta tid å identifisere og gå igjennom lydloggene i forbindelse med hendelsen. I det aktuelle tidsrommet hadde AMK over hundre andre henvendelser.

Ledelsen ved Prehospitalt senter har nå satt i gang en gjennomgang med de involverte medarbeiderne. De ønsker også en dialog med de pårørende for å få klarhet i hva som faktisk hendte.

– Vi synes dette er en trist sak for familien som er involvert, og er lei oss for at situasjonen ble som den ble. En gjennomgang av denne saken er i alles interesse, sier Strand.

Sykehuset tar til etterretning at de pårørende har anmeldt saken, og opplyser at de vil bistå politiet best mulig i den videre etterforskningen.

Visepolitimester i Oslo, Roger Andresen, uttalte til Dagbladet på onsdag at han har gjennomgått saken fra A til Å, men at han ikke kan se at politiet har gjort noe galt.

«Ambulansepersonellet mente de trengte politiets assistanse. Da politiet kom til stedet, var de usikre på om legevakta var inne eller ute. For politiet gjaldt det å roe situasjonen ute for å få klarhet i situasjonen inne», uttalte Andresen til Dagbladet.

Politiet i Oslo ville ikke kommentere saken ytterligere overfor Ny Tid.

Kommentarer