Tvilsom språktest

Politiet har språktestet somaliske asylsøkere ved hjelp av omstridte eksperter.

[asyl] På oppdrag for Politiets utlendigsenhet har det svenske firmaet Scandinavisk Språkanalys AB utført språktester av 327 asylsøkere som har oppgitt å være somaliske til norske myndigheter.

I en nylig offentliggjort rapport konkluderes det med at 37 prosent av disse asylsøkerne ga feil informasjon om hvor de kommer fra. Men nå viser det seg at Språkanalys AB selv gjør feil, og selskapet har fått mye kritikk.

I New Zealand ble en analyse som den svenske selskapet foretok avvist i retten fordi den ikke holdt faglig mål. Undersøkelser gjort av Migrationsverket i Sverige viser at tester foretatt av Språkanalys AB og tilsvarende firmaer gir gale resultater i mer enn ti prosent av tilfellene, og svenske myndigheter har trappet ned bruken av slike tjenester.

– De brukes ikke like mye i dag som tidligere, sier Anders Sundquist, som jobber som advokat i Rådgivningsbyrån, en organisasjon som gir juridisk rådgivning til asylsøkere.

Sundquist forteller at slike firmaer ikke vil gi informasjon om analytikernes kompetanse.

– Vi har lenge vært kritisk til disse analyse-

firmaene. Vi vet ikke hvem som utfører analysen eller hvilken kompetanse de har. I Sverige har dette blitt et problem, ettersom man må oppgi denne informasjonen i domstolene. Hvis man ikke har kjennskap til analytikerens bakgrunn, er beviset verdiløst.

Pia Fernqvist i Språkanalys mener man er nødt til å holde identiteten til analytikerne hemmelig av sikkerhetsårsaker.

– Dette er små miljøer der alle kjenner hverandre. Folk blir utsatt for trusler.

Fernqvist påpeker at alle deres analytikere har utdannelse som lingvister og at oppdragsgiveren kan få informasjon om bakgrunnen til analytikerne hvis de ber om det. Den faglige kompetansen har likevel blitt trukket i tvil.

For tre år siden ble en av Språkanalys ABs analytikere dømt til seks måneders fengsel. Han kjente igjen stemmen til personen han testet og forsøkte å presse personen for penger.

Analytikeren var selv asylsøker.

– Dette kjenner jeg ikke til, sier Arne Jørgen Olafsen, sjef for Politiets utlendingstjeneste, når Ny Tid forteller om hendelsen.

Han er heller ikke kjent med dommen fra New Zealand, men er klar over at det har vært debatt rundt kompetansen til analytikerne i Språkanalys.

– Språkanalyser i seg selv er ikke tilstrekkelig for å finne ut hvor personer kommer fra. Disse testene er derfor bare ett av flere virkemidler, understreker Olafsen.

– Men hvorfor bruker dere testene når dere er klar over denne kritikken?

– Vi mener testene er de beste som er

å oppdrive.

Store konsekvenser

[dialekt] – Vi kan høre med en gang hvor i Somalia folk er fra, sier Alosow Abdirazak Abdulle, daglig leder ved det somaliske ungdomshuset Riyo Rajo i Oslo.

Han mener politiet likevel ofte tar feil i hvor asylsøkere kommer fra.

– Jeg kan høre at de kommer fra sør, mens politiet mener de er fra nord.

Som eksempel nevner han en asylsøker fra Baidoa, en by i Sør-Somalia der de snakker en dialekt som er veldig lett gjenkjennelig, men som andre i Somalia har vanskelig for å forstå.

Politiet har likevel konkludert med at mannen er fra den nordlige delen av landet. Ifølge Abdulle får dette store konsekvenser.

– Folk blir sendt tilbake til steder i Somalia de ikke kommer fra.

Kommentarer