Tvang til samliv i Bosnia?

Ny Tid har over flere numre kjørt en svært god artikkelserie om Bosnia-Hercegovina i forbindelse med tiårsdagen for massakren i Srebrenica. Arne Johan Vetlesen anklager Thorvald Stoltenberg for å være enig med de serbiske ekstremistene fordi Stoltenberg har uttalt “Du kan ikke tvinge folk til å leve sammen.” I Ny Tid 26. august får Stoltenberg […]

Ny Tid har over flere numre kjørt en svært god artikkelserie om Bosnia-Hercegovina i forbindelse med tiårsdagen for massakren i Srebrenica. Arne Johan Vetlesen anklager Thorvald Stoltenberg for å være enig med de serbiske ekstremistene fordi Stoltenberg har uttalt “Du kan ikke tvinge folk til å leve sammen.” I Ny Tid 26. august får Stoltenberg støtte fra Gunnar Garbo som skriver “Men selvfølgelig hadde Stoltenberg rett. Man kan ikke TVINGE folk til å leve sammen.”

Men i Bosnia-Hercegovina levde folkegruppene faktisk sammen. Den norske sosialantropologen Tone Bringa oppholdt seg før krigen 1992-1995 i en landsby nord for Sarajevo der folk enten var kroater eller muslimer (intervju i Klassekampen 05.09.1995). I nabolandsbyen var de muslimer og serbere. Folkegruppene levde ved siden av hverandre og samhandlet. Men de skilte seg fra hverandre ved religion (selvsagt), klesdrakt, navn og hustyper. Og det var absolutt motsetninger og ikke full harmoni. Men de levde altså sammen. Når så krigen kom til disse landsbyene, har andre fortalt om hvordan ekstremistiske serbere tvang landsbyserbere til å delta i fordrivelse og massakre på sine kroatiske eller muslimske landsbynaboer. Tilsvarende gjorde også ekstremistiske kroater og muslimer, men det er ikke til å komme i fra at det var serbere som startet og ledet an i denne prosessen. Og tvangen gikk altså ikke ut på å tvinge folk til å leve sammen. Nei, det var maktsyke ekstremister som tvang folk fra hverandre. Derfor har Vetlesen helt rett i at Stoltenbergs (og Garbos) standpunkt lå nærmere de som ville tvinge folkene fra hverandre enn de som ville opprettholde et multietnisk Bosnia-Hercegovina.

Vidar Eng, leder av Tromsø SV

Kommentarer