TV 2 hjelper deg… og SIAN

Siden april har «Stopp islamiseringen av Norge» fått presentere seg som «frivillig organisasjon» på TV 2s nettsider. SIAN fikk spesialrabatt og betalte 14,50 kroner dagen for å spre store annonser med «Ja til frihet – nei til islam».


Reklame. «Norges mest tilgjengelige markedsplass.»

Slik lyder mottoet til «TV 2-torget», annonsesidene til Norges største private tv-kanal. Ny Tid kan nå avdekke at disse nettsidene også har vært svært lett tilgjengelige også for en av de gruppene som har vært i medienes og politiets søkelys etter 22. juli-terroren: Stopp islamiseringen av Norge (SIAN). Norsk politi påla nylig SIAN å avlyse et møte i Oslo sentrum.

TV 2 har på sin side definert SIAN som «frivillig organisasjon» siden april og fram til Ny Tid tok kontakt. Definisjonen gjorde at SIAN for en relativt billig penge fikk spre sitt budskap sammen med noen få utvalgte idealistiske organisasjoner, blant dem Forbundet mot rusgift, Norske Kvinners Sanitetsforening og Kultur uten grenser.

SIANs slagord «JA TIL FRIHET – NEI TIL ISLAM!» rullet, også sist uke, rett under Forbundet mot rusgifts annonse på TV 2s nettsider.

Da Ny Tid tok kontakt, opplyste daglig leder i TV 2-torget AS, Magnar Bakketeig, at han ikke kjente til SIAN-annonsen på kanalens «idealistiske annonsesider»:

– Dette var jeg overhodet ikke klar over, her må det virkelig ha skjedd en glipp. TV 2 ønsker ikke å reklamere for denne typen holdninger, sier Bakketeig til Ny Tid.

– Dere har betenkeligheter med å reklamere for SIAN?

– Så definitivt! I vår formålsparagraf er det fastslått et forbud mot annonser som kan virke krenkende eller støtende, og som bryter normer og regler på den måten som SIAN gjør. Etter min mening faller SIAN under denne kategorien. Å reklamere for noe slikt strider kraftig imot både hva jeg og TV2-torget står for, sier Bakketeig til Ny Tid.

14,50 kr dagen

Lederen for TV 2-torget poengterer at han de siste månedene ellers ikke har fått reaksjoner på annonsen, heller ikke fra andre frivillige organisasjoner. SIAN-annonsen ble etter Ny Tids oppringing så umiddelbart fjernet fra nettsidene.

Fra annonsekonsulenter på TV 2-torget får Ny Tid opplyst at standardprisen for frivillige organisasjoner er 4000 kroner kvartalet. Det opplyses imidlertid at det kan gis rabatter. Og fra SIAN får Ny Tid opplyst at organisasjonen skulle få annonsere på TV 2s nettsider for 4000 kroner fra april og ut året, i ni måneder. Det innebærer en tredjedel av normalprisen, samt en dagspris på 14 kroner og 50 dagen for annonser der også SIANs kontonummer og telefonnummer står oppført.

SIAN-leder Arne Tumyr opplyser til Ny Tid at TV 2 nå skal betale tilbake de 4000 kronene til SIAN: «Vi betalte 4000 kroner – de pengene skal vi nå få tilbake. Det var for i år – 2011,» skriver Tumyr til Ny Tid.

Ny Tid lyktes ikke i å få Bakketeigs kommentar til at Arne Tumyrs påstand om at SIAN nå skal tilbakebetales 4000 kroner, noe som ville bety at SIAN i 2011 fikk annonsere helt gratis hos TV 2.

New Life om SIAN

SIAN-lederen mener TV 2s sletting av annonsen er et overgrep mot det norske demokratiet. Han var ikke informert om hendelsen da Ny Tid tok kontakt.

– Dette er hårreisende, og fullstendig uakseptabelt! Jeg kan ikke annet enn se dette som atter et bevis på hvor langt hysteriet mot islamkritiske miljøer har kommet, sier SIAN-lederen til Ny Tid.

Hjelpe- og misjonsorganisasjonen New Life er en av organisasjonene som også betaler for annonseplass på TV 2-torgets nettsider. Leder for organisasjonen, Gunnar Nilsen, synes ikke SIAN burde få slippe til blant de frivillige organisasjonene på TV 2-torget sine sider.

– Jeg synes ikke organisasjoner som SIAN hører hjemme blant ideelle organisasjoner, så det er flott at TV 2 gikk inn og fjernet den, sier Nilsen.


Kommentarer