Tsjernobyls ofre

ATOMULYKKEN: Mens forskerne krangler om hvorvidt Tsjernobyl er årsaken til misdannelser og kreft, jobber fotograf Gerd Ludwig iherdig for å dokumentere ofrene for verdens største atomkraftulykke.

Iril Kolle
Kolle er redaksjonssjef i Ny Tid.
Email: iril@nytid.no
Publisert: 02.07.2019
           The Long Shadow of Chernobyl – A 20 Year Retrospective Photo Book
Forfatter: Gerd Ludwig
Edition Lammerhuber, Østerrike

I forrige utgave av Ny Tid skrev vi om den populære serien Chernobyl, som strømmes på HBO. Serien har utløst ny interesse for og oppmerksomhet om atomkraft og atomkraftens farer, og ikke minst – vakt til live minnene om Tsjernobyl, den største atomkraftkatastrofen noensinne.

Det tok to dager før det sovjetiske nyhetsbyrået TASS rapporterte om ulykken. Telefaksen fra TASS utgjør omslaget på boken The Long Shadow of Chernobyl fra 2014, som fortsatt er aktuell. Den prisbelønte fotografen Gerd Ludwig har besøkt Tsjernobyl flere ganger, første gang for National Geographic i 1993. Det gjorde så sterkt inntrykk at han senere startet en folkefinansiering for å gi ut boken.

Ludwig har fotografert kontrollrommet i både reaktor 3 og 4.
© Gerd Ludwig

Fotografiene og de tilhørende historiene dekker alle aspekter av katastrofen: fra ofrenes historie – de som ble syke og lever med konsekvensene av strålingen de ble utsatt for resten av livet. De som døde. De som måtte forlate hjemmene sine i full fart og knapt rakk å ta med seg annet enn det mest nødvendige. Selv bilder av ens nære og kjære ligger igjen, dekket av radioaktivt spindelvev. I andre rom ligger dukker som aldri mer vil bli lekt med.

Reaktor 4

Gerd Ludwig er blant de få som har vært så langt inne i ulykkesreaktor 4 det er mulig å komme. Han har frivillig oppsøkt et av verdens mest helsefarlige områder. Hans motivasjon er ofrene for ulykken og deres historie. Han sier selv: «Jeg har møtt mennesker som har latt meg få vise fram lidelsene deres, i håp om å forhindre liknende ulykker i framtiden.» Det er hans drivkraft.

Ludwig dokumenterer også oppryddings- og sikringsarbeidet som pågår. Kjernekraftverket ligger midt i Exclusion Zone, der strålingen fortsatt er så kraftig at arbeidere ikke får lov til å jobbe mer enn et 15-minutters skift per dag. Likevel er skadevirkningene fra Tsjernobyl fortsatt omdiskutert.

Ludwig har vært langt inne i reaktorens dunkle ganger og tunneler sammen med arbeidere som holder på å rydde opp og sikre reaktoren. Enkelte steder er strålingen fortsatt så sterk at man bare tillates å være der i noen få sekunder. © Gerd Ludwig

Mange institusjoner som behandlerTsjernobyls ofre, er avhengig av støtte fra ulike hjelpeorganisasjoner mensforskerne krangler. Ludwig gjør en viktig jobb ved å dokumentereskadevirkningene. Fotografiene er nøkterne, dokumenterende og virkelighetsnære.Ludwig har ikke falt for fristelsen til å skjønnmale motivene med kunstneriskkoloritt. Virkeligheten er uhyggelig og skremmende nok. For å understrekealvoret har han inkludert et tillegg med sensurerte dokumenter fra CIA, kart ogforklaringer i den trespråklige boken.


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Gratis prøve

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.