ATOMKATASTROFEN / Som en storslagen doku-fiksjon vises miniserien Chernobyl nå på HBO. Serien avslører at sovjetiske myndigheter la seg på en misforstått beroligelseslinje. Men det samme skjedde i Norge.

Sent på natten til 26. april 1986 eksploderte reaktor 4 i Pripjat/Tsjernobyl – atomkraftverket nær Kiev i Ukraina (daværende Sovjetunionen). Verdens til da største atomulykke var et faktum. Situasjonen, som fort utviklet seg til en internasjonal katastrofe, hadde trolig en god stund vært ute av kontroll.

På grunn av neddyssing og ansvarsfraskrivelse i etterkant er omstendighetene rundt ulykken(e) noe uklare, men erkjennelsen av den verste ulykken i atomkraftens korte historie nådde etter hvert både publikum og hodene til de sovjetiske parti-koryfeene, med generalsekretær Gorbatsjov som leder.

Røykgassene fra det brennende kraftverket sto over en kilometer opp i luften, og i løpet av de ti dagene brannene varte, ble radioaktivt materiale spredd med vær og vind nordover. eksplosjoner

Nærområdene ble kraftigst rammet, men de letteste partiklene ble sakte ført med vinden mot Finland, Sverige og Norge. Senere falt det også radioaktivt nedfall over store deler av Sentral-Europa og Storbritannia.

Miniserie

33 år etter har katastrofen nå fått sitt episke etterspill i form av en tv-serie. Det er sterk og opprivende kost, men også storslagen doku-fiksjon seerne tilbys når miniserien Chernobyl i disse dager vises på HBO. Serien gir oss en spektakulær og velregissert dokumentasjon av hendelsene i Pripjat i Ukraina disse under disse eksplosive og angstfylte dagene i slutten av april 1986.

De norske helsemyndighetene gikk tidlig ut og bagatelliserte virkningene.

Kjente fjes. I hovedrollene finner vi størrelser som Stellan Skarsgård og Emily Watson, som sammen med Jared Harris, i rollen som sjefsatomforsker Legásov, gjør en formidabel innsats på skjermen. Skarsgård spiller vise-regjeringssjef Boris Sjerbina med barsk bravur, og i et umake tospann med Legásov utgjør han filmens karakterdrevne akse. Legásov er den intellektuelle, men også virkelighetsfjerne forskeren, som gjennom ulykken tvinges til å møte en virkelighet han ikke overlever. Han begår selvmord nøyaktig to år etter.

Tsjernobyl-ulykken regnes som den verste atomkatastrofen verden har opplevd. Det er stor uenighet om de langsiktige helsevirkningene. Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at strålingen fra Tsjernobyl til sammen koster 9000 mennesker livet. Greenpeace mener på sin side at så mange som 100 000 vil dø som følge av strålingen.

Filmskaper Craig Mazin og regissør Stakka Bo har skapt et plotdrevet filmmenasjeri som hele tiden holder seg tett på ulykken, og som kombinerer sterke, ekspresjonistiske retrobilder og omgivelser med lyden av et døende sovjetsamfunn. Serien utgjør en sammenhengende advarsel mot hva en teknifisert verden vil bringe, særlig når alt som kan gå galt, går galt, slik det gjør i denne fortellingen fra virkeligheten. Mazin kjenner sine sjangerreferanser; tidvis minner det hele om sovjetisk science fiction fra 70-tallet, men den langsomme fortellerstilen gir også rom for fortettet spenning, som i scenen der dykkere med dødsforakt går inn i reaktoren for å åpne sluseventilene.

Emily Watson i rollen som Ulana Khomyuk, Legásovs nære kollega, utstråler gjennom sitt intense nærvær en perfekt kombinasjon av menneskelig omsorgsevne og genuin vitenskapelighet, i motvekt til både det byråkratiske maktsystemet og partipampenes kalde ansvarsfraskrivelse. Gjennom sin nitide etterforskning av hva som var den egentlige årsaken til ulykken, sørger hun også for et kjærkomment framdriv i handlingsplotet.

Informasjonskriser

Indirekte retter filmen søkelyset også mot andre staters krisehåndtering og informasjonsarbeid overfor offentligheten. Som journalist husker jeg godt hvordan de norske helsemyndighetene, med Helsedirektoratets nyansatte Ole Harbitz som en av sine talsmenn, forsøkte å roe ned en stadig mer engstelig befolkning gjennom å underkommunisere effektene utslippet kunne få for Norge. Helsedirektør Torbjørn Mork og daværende direktør i Statens institutt for strålehygiene, Johan Baarli, gikk tidlig ut og bagatelliserte virkningene. Det er forhåpentligvis ikke betegnende at Harbitz i dag er leder for nettopp Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Chernobyl er et plotdrevet filmmenasjeri som hele tiden holder seg tett på ulykken.

En annen statlig etat, Norges geologiske undersøkelse (NGU), valgte en åpen og langt mindre skråsikker strategi, noe som resulterte i at NGU etter hvert fikk en litt uventet hovedrolle i å dekke et eksponentielt voksende informasjonsbehov. Gjennom lytterfinansiering var det flere lokale radiostasjoner som skaffet seg egne profesjonelle måleinstrumenter, og de gjennomførte en mengde lokale målinger, til stor bestyrtelse for blant annet lokale næringsmyndigheter, som var svært mangelfullt utstyrt, og dessuten lojale mot Helsedirektoratets misforståtte beroligelseslinje.

Også NRK var gjennomgående lojale, men i tillegg selektive i form av hvem som ble informert. At vi sto midt oppe i et regjeringsskifte, og dessuten arrangerte verdensfinalen i Melodi Grand Prix rett i etterkant av ulykken, bidro neppe til å gjøre situasjonen bedre. Alle de tilstedeværende i Grieghallen i Bergen 3. mai, hvor store deler av NRKs stab var samlet, fikk for øvrig beskjed, over intercom, om å holde sine barn innendørs denne dagen, etter en ny eksplosjon i Tsjernobyl. Denne beskjeden nådde aldri offentligheten …

Massiv fornekting

Skarsgård har kalt serien en hyllest til bakkemannskapene som ofret liv og helse i etterkant av ulykken, men den er langt mer enn det. Den er også en avsløring av den massive fornektingen og fortielsen som fant sted, i regi av sovjetiske myndigheter rett i etterkant av ulykken, og som i Norge ble til en av de verste tillitskrisene i historien. I etterkant resulterte denne krisen i en egen spesialbestilt NOU fra Stortinget, med den talende tittelen Informasjonskriser, ført i pennen av Gudmund Hernes. Dette er stadig interessant lesning.


Serien vises på HBO.

Les også: Tsjernobyls ofre – Gerd Ludwigs fotobok

Abonnement kr 195 kvartal